Kommunale opgaver Beskæftigelse

Lovforslag om en Forenklet beskæftigelsesindsats er vedtaget

I august landede aftalen til en forenklet beskæftigelsesindsats, som matcher med KL’s udspil. Denne aftale er nu færdigbehandlet og vedtaget i Folketinget.

Lovforslag træder i kraft 1. januar 2020

KL's bemærkninger til lovforslag om en forenklet beskæftigelsesindsats er blevet hørt. Loven træder derfor i kraft fra den 1. januar 2020.

Den nye beskæftigelsesindsats består af fire grundelementer:

 • Færre og mere enkle proceskrav

 • Ens regler på tværs af målgrupper

 • Flere digitale løsninger

 • Fokus på kommunernes resultater

Loven udmønter den politiske aftale fra august og er vedtaget i to lovforslag, hovedlov og konsekvenslov, der kan læses nedenfor:

KL har i forbindelse med udarbejdelsen af den forenklet beskæftigelsesindsats indsendt høringssvar til de to lovforslag, samt to bilag med mere detaljerede bemærkninger, bilag 1 vedr. LAB-lovforslaget og bilag 2 vedr. konsekvens-lovforslaget.

Alle tre dokumenter kan findes nedenfor.

 Vejen til en politisk aftale

I august 2018 kunne Beskæftigelsesministeren præsentere den politiske aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats med et bredt politisk flertal bag sig.

Den politiske aftale udspringer af KL's indspil fra april 2017, hvor KL præsenterede beskæftigelsesministeren for et konkret bud på, hvordan der kan ryddes op i reglerne, som utilsigtet spænder ben for hovedopgaven – nemlig at ledige hurtigt kommer i job, og at virksomhederne får kvalificeret arbejdskraft.

KL havde længe efterlyst en ny lov med en helt anden type regler, som havde ét klart og entydigt formål – at sikre, at vores borgere får fodfæste på arbejdsmarkedet, og at virksomhederne får den rette arbejdskraft.

Den grundlæggende tankegang bag KL’s indspil er, at hovedparten af reglerne i en ny beskæftigelseslov skal være fælles rammeregler for alle målgrupper. Skitsen bygger herudover på følgende hovedelementer:

 • Der skal kun være få særlige regler for fem hovedmålgrupper 

 • Borgerens Min Plan skal være omdrejningspunktet for indsatsen

 • Det individuelle kontaktforløb skal forenkles

 • Reglerne om tilbud skal forenkles.

 • PDF

  En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsat

 • PDF

  Kort præsentation

 • PDF

  Politisk aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.pdf

 

×

Log ind