Beskæftigelse Kommunernes virksomhedsrettede indsats

Tværkommunalt virksomhedssamarbejde

En dynamisk model med en tværkommunal virksomhedsrettet indsats sikrer virksomhederne et større rekrutteringsgrundlag.

Tværkommunale samarbejder

Samarbejde skal afhjælpe lokal, regional og landsdækkende arbejdskraftsmangel

Alle danske kommuner indgår i, mere eller mindre, formaliserede tværkommunale samarbejder omkring rekruttering og opkvalificering. Kommunerne koordinerer på tværs af de medvirkende kommuner med henblik på at afhjælpe lokal, regional og national arbejdskraftmangel.

Denne dynamiske model med tværkommunal virksomhedsrettet indsats sikrer virksomhederne et større rekrutteringsgrundlag. Dette kommer til udtryk i forbindelse med match og formidling af jobsøgende til ledige stillinger samt opkvalificering.

Nedenfor kan du se et kort over de rekrutteringsfællesskaber, som findes nær dig.

text
Virksomhedssamarbejde

×

Log ind