Beskæftigelse Kommunal ungeindsats

Partnerskab

Efter Folketinget vedtog Aftale om bedre veje til uddannelse eller job i 2017, har KL indledt et partnerskab med tolv kommuner om den kommunale ungeindsats.

Med Aftale om bedre veje til uddannelse eller job forpligtes kommunerne til at tilbyde en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområderne. Kommunerne gives frihed til selv at tilrettelægge indsatsen. KL har derfor indledt et partnerskab, der har til formål at understøtte kommunerne i at udfylde dette politiske råderum i etableringen af ungeindsatsen og kommunernes arbejde med at indfri de nye uddannelsespolitiske målsætninger om, at alle unge skal i uddannelse eller job i 2030.

Formålet med partnerskabet

- Skal bidrage til omstillingen af ungeindsatsen i de deltagende kommuner

- Understøtte de deltagende kommuners implementering af ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” både i partnerskabskommunerne men også ved at sprede viden om implementeringsarbejdet fra partnerskabet til alle kommuner

- Understøtte ambitionen om en sammenhængende indsats for unge mellem 15-25 år og de nye politiske målsætninger

- Fokus på nye forpligtigelser som fx kontaktperson, målgruppevurdering, samarbejde med FGU mv.

- Bringe nyt op og kvalificere samt bidrage til gode cases til formidling

Kommuner i partnerskabet

De deltagende kommuner i partnerskabet er Assens, Esbjerg, Fredericia, Guldborgsund, Høje-Taastrup, Ishøj, Jammerbugt, Køge, Lolland, Nordfyns, Skanderborg og Slagelse.

×

Log ind