Fritidsjobindsatser Bliv inspireret: Fritidsjob som vej til uddannelse og job

Design Your Future – Jobsøgningscafé for unge mellem 15 og 30 år

Projektet "Design Your Future" i Rødovre Kommuen sørger for hjælp til ansøgning, CV, læreplads, motiverede ansøgninger til uddannelser og hjælp til jobsamtalen. Der er også tilknyttet en lektiecafe.

Design Your Future

Projektet "Design Your Future" dækker over en jobsøgningscafé, hvor unge mellem 15 og 30 år kan få hjælp ansøgning, CV, læreplads, motiverede ansøgninger til uddannelser og hjælp til jobsamtalen. Der er desuden tilknyttet en lektiecafe. Målet med projektet er, at de unge får øjnene op for deres egne kompetencer, samtidigt med at de lærer, at det er okay at modtage et nej fra de virksomheder, de rækker ud til. De unge skal gå fra caféen med en følelse af empowerment og styrke. Projektet har desuden også et kriminalpræventivt formål.

Design Your Future's målsætninger opsummeres bedst i mottoet: Vi skal ikke feje for de unge – de skal selv lære at feje!

 

Samarbejdspartnere

Ungeenheden i Rødovre Kommune er tovholder på projektet. Der samarbejdes med en række partnere: Rødovre Jobcenter, Vestegnens Politi og High:Five. Sammen med de ansvarlige for projektet, der lægger ca. 10-15 timer om ugen som en del af deres stilling, drives Design Your Future af frivillige.

Projektet har et budget på 15.000 kr. årligt til både lektiecafé og jobsøgningscafé. Pengene går blandt andet til forkælelse af frivillige, indkøb af slik til caféerne og afholdelse af konferencer mv.

 

Erfaringer og udfordringer

Projektet er blevet taget godt imod af de unge. Kommunen oplever, at de unge kommer igen flere gange, fordi de føler, at de får god og konstruktiv sparring. Kommunen har også lagt vægt på, at alle i målgruppen er velkomne, så der undgås stigmatisering.

Rødovre Kommune oplever dog også udfordringer med projektet. Det har vist sig svært at rekruttere frivillige, og det er svært at få virksomhederne med på et samarbejde - trods flere tiltag på begge områder.

I øjeblikket yder Design Your Future desuden kun hjælp til ordinære jobs. Man har et ønske om at få mulighed for at oprette lommepengejobs eller andre tilskud for at få flere unge i jobs eller uddannelse.

Læs mere om Design Your Future på projektets facebookside eller instagramside

 

Kontakt

Kontakt Kontaktinformationer

Mette Mølgaard Sørensen, Ungeenheden Tlf.: 30 76 96 95 Mail: cn25597@rk.dk eller Mads Klausen, Vestegnens Politi Tlf.: 51 25 59 49 Mail: MCL014@politi.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Log ind