Fritidsjobindsatser Bliv inspireret: Fritidsjob som vej til uddannelse og job

Bydækkende studie- og fritidsjobindsats

Københavns Kommunes fritidsjobindsats støtter udsatte og kriminalitetstruede unge mellem 15-24 år i at få et studie- eller fritidsjob, så de får positive erfaringer med arbejdsmarkedet, adgang til større netværk samt egen indtægt.

Fritidsindsatsen i Københavns Kommune

Den bydækkende studie- og fritidsjobindsats i Københavns Kommune støtter unge mellem 15-24 år med at få et studie- eller fritidsjob. Indsatsens målgrupper er udsatte og kriminalitetstruede unge, unge bosat i udsatte boligområder og nyankomne flygtninge. Disse unge kan have behov for at starte på arbejdsmarkedet i et kommunalt fritidsjob, hvor der kan gives en særlig støtte i ansættelsen. Dette kan tjene som springbræt for den unge til senere at kunne varetage et ordinært, ustøttet fritidsjob i en privat virksomhed. 

Elementer i fritidsjobindsatsen

Fritidsjobindsatsen har en virksomhedsopsøgende indsats i forhold til at sikre jobåbninger samt at matche de unge i både private og offentlige virksomheder. For kommunale fritidsjob kan der ydes fuld lønrefusion til institutionerne i op til 5 timer om ugen i 5 måneder.

Den enkelte unge ansøger konkrete fritidsjobs via Fritidsjobindsatsen, der formidler den unges ansøgningsmateriale til virksomhederne, som indkalder kandidater til jobsamtaler.

Fritidsjobindsatsen sender desuden jobmulighederne til samarbejdspartnerne i hele København (fx klubber, væresteder, ungeindsatser, boligsociale helhedsplaner, ungdomsskoler), som hjælper med at formidle fritidsjobbene til unge i deres netværk. Derudover formidler Fritidsjobindsatsen fritidsjobs via sociale medier - Instagram og Facebook. Fritidsjobindsatsen er derfor i direkte kontakt med både samarbejdspartnerne og de unge. Der tilbydes rådgivning og vejledning til de unge om jobansøgning og CV samt om, hvordan man begår sig til en jobsamtale. 

Samarbejdspartnere

Indsatsen er forankret i Ungecentret i Jobcenter København. Indsatsen er finansieret af Københavns Kommune via Sikker By og Integrationshandleplanen.

Der samarbejdes med partnere i udsatte byområder, der har en daglig dialog og tæt kontakt med de unge og således kan motivere særligt udsatte unge til at søge, få og fastholde et fritids- eller studiejob. Fritidsjobindsatsen følger op på alle unge, der har ønsket et fritidsjob for at sikre, om de har fået et fritidsjob eller fortsat har brug for hjælp til jobsøgningen.

Eksempler på projektets samarbejdspartnere er Københavns Kommunes Ungdomsskole, uddannelsesinstitutionen SOSU H, den socialøkonomiske virksomhed FRAK, foreningen FISKEN og medarbejdere i boligsociale helhedsplaner.

Resultater

I 2022 havde Fritidsjobindsatsen kontakt til mere end 700 unge. Heraf matchede Fritidsjobindsatsen 220 unge i kommunale fritidsjob og 253 unge i private fritidsjob. Via samarbejdet med SOSU H er flere unge fritidsjobbere desuden blevet opkvalificeret på københavnske plejehjem og introduceret til velfærdsuddannelserne.

Læs mere om Københavns Kommunes indsats på kommunens hjemmeside, eller følg med på Facebook eller Instagram

Kontakt

Kontakt Kontaktinformation

Afdelingschef Karin Bancsi kan kontaktes på e-mail: z45h@kk.dk

×

Log ind