Beskæftigelse Kommunal ungeindsats

Fritidsjobindsatsen

Fritidsjob har positive effekter for unge mennesker på både kort og lang sigt. Derfor er det afgørende, at kommuner og samarbejdspartnere arbejder på at sikre initiativer for at få unge mennesker i arbejde.

Fritidsjob hjælper udsatte unge

Udover lønnen oplever de unge, at fritidsjob giver dem kompetencer, erfaringer og selvtillid, der styrker dem i fremtidig uddannelse og job. Særligt unge i udsatte boligområder står med et fritidsjob bedre rustet til at bryde en negativ social arv, undgå kriminalitet og komme godt i gang på arbejdsmarkedet og/eller uddannelse.

×

Log ind