Beskæftigelse Kommunal ungeindsats

Nyt fra Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet sendte den 13. februar 2019 en mail til alle kommunaldirektører om overgangen fra produktionsskoler til FGU.

Brevet adresser kommunernes mulighed for fortsat at visitere til produktionsskoler og i samme ombæring, at kommunerne har mulighed for at yde økonomisk støtte eller lån til produktionsskolen, hvis man vurderer det hensigtsmæssigt i forhold til etableringen af rammerne for FGU'en.

KL finder, at brevet ift. visitering understøtter den politiske aftale fra efteråret 2017, og den vejledning KL i øvrigt har givet kommunerne i den mellemliggende periode. Kommunerne kan således fortsat visitere unge til produktionsskolernes tilbud – helt indtil 1. august 2019 – såfremt det giver mening for den enkelte unge. KL vurderer ikke, at brevet skal tolkes som et udvidet krav til kommunerne i forhold til økonomisk at understøtte produktionsskolernes overgang til de nye FGU-institutioner.

×

Log ind