Kommunale opgaver Beskæftigelse

Kommunal ungeindsats

Folketinget indgik i efteråret 2017 en aftale om bedre veje til uddannelse eller job, som blandt andet indeholder en forpligtelse til at etablere en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse. Den sammenhængende kommunale ungeindsats skal være implementeret den 1. august 2019.

En sammenhængende kommunal ungeindsats

Kommunerne får det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Der bliver et krav om, at alle kommuner skal etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse.

  • Formålet er at forenkle og styrke indsatsen over for de unge, der ikke tager den direkte vej efter grundskolen.
  • Den unge og den unges forældre skal møde kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver
  • Én gennemgående kontaktpersonen der skal give de unge oplevelsen af at have én kontakt til kommunen.
  • Herunder får de kompetence til at lave målgruppevurdering til den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU).
  • Ny uddannelsespolitisk målsætning


KL har udarbejdet et inspirationskatalog, der beskriver tre modeller for mulig organisering. Indenfor modellerne findes flere varianter. Kataloget beskriver desuden seks kommunale eksempler på en sammenhængende ungeindsats.

Formålet med kataloget er at udbrede erfaringer med forskellige typer af organisering på baggrund af de kommuner, der allerede har arbejdet med en sammenhængende ungeindsats. De kommunale eksempler vil blive suppleret med anbefalinger til, hvordan man kommer godt i gang med arbejdet med en sammenhængende ungeindsats.

  • PDF

    Sammenhængende ungeindsats - kommunale eksempler.pdf

×

Log ind