I Horsens Kommune er Jobtaskforcen sat i verden for at forbinde virksomheder med borgere på kanten af arbejdsmarkedet, til gavn for begge parter. Jobtaskforcen er et strategisk samarbejde mellem erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner, organisationer og Horsens Kommune.

Målet med Jobtaskforcen er at inspirere lokale virksomheder til at tage et socialt ansvar for at skabe et rummeligt arbejdsmarked og være ambassadører for sagen. Både ved at inkludere ledige og sygemeldte og ved at forebygge, at eksisterende medarbejdere falder uden for.

Jobtaskforcens hovedbudskaber

  • Såvel samfund som borger har nytte af, at virksomhederne tager socialt ansvar.
  • Virksomhederne kan drage fordel af at være socialt ansvarlige. CSR skaber stærke værdier, stolthed, arbejdsglæde og trivsel. CSR-indsatsen kan desuden bruges aktivt i virksomhedens kommunikation og markedsføring.
  • Ved at ansætte en ledig fra kanten af arbejdsmarkedet i fx et småjob eller i praktik, giver virksomhederne borgeren en chance for at komme ind på arbejdsmarkedet. Dertil giver det virksomheden en mulighed for at prøve en mulig kommende medarbejder af.

Jobtaskforcens initiativer

Jobtaskforcen har taget initiativ til en lang række aktiviteter, hvor Jobcentret spiller en central rolle i udførelsen. Jobtaskforcen afholder jobmesser, hvor horsensianske virksomheder og borgere på kanten af arbejdsmarkedet kan møde hinanden i uformelle rammer og få afdækket, om der er mulighed for et match.  

Jobtaskforcen har desuden udviklet en særlig indsats, Mikrotaskforcen, hvor Jobcentret og lokale virksomheder samarbejder omkring en borger. I Mikrotaskforcen inviteres den ledige ind til en individuel snak med tre-fire virksomheder. I 20 minutter får den ledige sig en fortrolig snak omkring CV, jobmuligheder og drømme for fremtiden.

Hvert år uddeler Jobtaskforcen et CSR-mærke for at anerkende de virksomheder, der tager et socialt ansvar. I 2019 fik 119 private og offentlige virksomheder i Horsens CSR-mærket.

Jobtaskforcen har også igangsat en CSR-stafet, hvor virksomheder på skift fortæller, hvordan de tager socialt ansvar, og derpå giver ordet videre til en ny virksomhed.

Lokale klyngenetværk

Med udgangspunkt i virksomhedernes behov har Jobtaskforcen sammen med Jobcentret opstartet lokale erhvervsklynger, hvor virksomheder på skift er værter for et netværksmøde i deres geografiske område. Klyngesamarbejdet giver virksomheder mulighed for at lære nabovirksomheder at kende og dele erfaringer inden for social ansvarlighed. Et andet formål med møderne er at fastholde og forbedre det gode samarbejde mellem virksomheder og jobcenter samt sikre faglig sparring. 

Jobtaskforcen betjenes fra Jobcenter Horsens

Jobcenter Horsens har en chefkonsulent ansat til at varetage Jobtaskforcens interesser og aktiviteter samt fungere som projektleder. Derudover er chefkonsulenten netværksansvarlig og forbereder, indkalder og leder møder i Jobtaskforcen. Jobtaskforcen er en del af HORSENS ALLIANCEN, der er et strategisk samarbejde mellem erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner, organisationer og Horsens Kommune.

Læs mere om indsatsen

Læs mere om Jobtaskforcens arbejde: https://horsensalliancen.dk/Jobtaskforcen

 

Følg Jobtaskforcen på LinkedIn: https://dk.linkedin.com/showcase/jobtaskforcen

 

Jobtaskforcen har i samarbejde med HORSENS ALLIANCEN udviklet og arbejder ud fra Strategi for socialt ansvar i Horsens Kommune: http://www.e-pages.dk/horsenskommune/799/html5/¨

 

Læs mere om HORSENS ALLIANCEN her:
https://horsensalliancen.dk/Om-Horsens-Alliancen

Kontakt

Kontakt Vil du vide mere?

Kontakt Sanne Ravn, chefkonsulent i Jobtaskforcen, på tlf. 30 82 55 05, sarav@horsens.dk