Gode eksempler på kommunernes beskæftigelsesindsats Opkvalificering

Frederiksberg Kommune: Differentieret indsatser til ledige akademikere

I Frederiksberg Kommune har vi en del ledige akademikere – faktisk er over halvdelen af ledige dagpengemodtagere akademikere. Vi har i det seneste år haft 2300 forløb og ca. 10.000 samtaler.

I Frederiksberg kommunen har vi derfor prioriteret at have et center, der er specialiseret i akademikere og deres kompetencer.

På Frederiksberg har vi gennem de sidste år arbejdet med ”job i fokus” på arbejdsmarkedsområdet, der betyder at vi har fokus på, hvad virksomhederne efterspørger, og at vores kandidater så vidt muligt kommer i ordinært job. Derfor rådgiver vi vores kandidater udfra de kompetencer og krav arbejdsgiveren har og vi stiller krav til arbejdsgiver om at vi er den foretrukne rekrutteringspartner. Da akademikere har forskellig baggrund og dermed muligheder for at komme hurtigt i job arbejder vi med en meget forskelligartet indsats.

Vi har iværksat en række interne forløb, hvor vores dygtige medarbejdere ud over at afholde samtaler laver forløb for dem vi identificere har brug for en tidlig indsats, en forbyggende langtidsledig indsats, en indsats for engelsksproget kandidater og for kandidater, der tidligere har været CEO's.

Vi bruger midler på opkvalificering af akademikere, der har behov for særlige redskaber, der er efterspurgt blandt virksomhederne inden for regnskabs- og det digitale område.

Eksempler på indsatser:

På Frederiksberg oplever vi et øget antal internationale kandidater. Derfor har vi lavet en særlig ind-sats til dem med et forløb på engelsk. Vores ind-sats til de internationale ledige, fokuserer på at de får større kendskab til det danske arbejdsmarked, og hvordan man navigere i jobsøgning, når man er engelsktalende. Oftest ved de ikke hvordan det danske arbejdsmarked fungerer, hvilke forventninger en potentiel arbejdsgiver har og hvor jobene er.

Vi har et særligt forløb for langtidsledige med 70 ugers ledighed, hvor vi kører en mere intensiv indsats med ugentlige workshop og samtale i 6 uger for dem der nærmere sig udgangen af deres dagpenge. Det har til formål at målrette jobsøgningen og hjælpe kandidaterne med at lægge en realistisk plan for deres videre jobsøgning.

Derudover har vi sideløbene forskellige samarbejdes indsatser så som Digital vækst og Akademiker kampagnen. Begge kampagner har fokus på at få ledige akademiker ud i små eller mellemstore virksomheder, hvor de kan gøre en forskel med deres akademiske kompetencer. Ifølge Akademiker Kampagnen egen undersøgelse vækster virksomhederne op til 41% de første 5 år efter de har ansat en akademiker. Det tal bevidner den store værdi akademikere kan tilføre de mindre private virksomheder, når de får en chance.

Vi arbejder med at udvide akademikernes mobilitet, hvor vi har fokus på at indgå aftaler om rekruttering af akademikere udenfor hovedstaden, hvor der er færre, der søger jobbene og dermed øger det vores kandidaters mulighed for at komme i job.

Erfaringerne viser os, at den virksomhedsrettede indsats, i kombination med en differentieret og opkvalificeringsindsats skaber stor værdi for vores kandidater.