Beskæftigelse Gode eksempler på kommunernes beskæftigelsesindsats

Opkvalificering der virker!

Understøttelsen af et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked er en kerneopgave i den kommunale beskæftigelsesindsats. Hér er opkvalificering - med udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov, et redskab, der er med til at bidrage til den generelle vækst og velfærd.

Opkvalificering af ledige i beskæftigelsessystemet skal målrettes ledige jobåbninger på områder med arbejdskraftmangel og tager udgangspunkt i, at de ledige efterfølgende får – eller er kommet langt tættere på – ordinært job.

Opkvalificeringsindsatserne i kommunerne bliver ofte besluttet med udgangspunkt i en sammenhængende erhvervs- og beskæftigelsespolitik og foregår også i samarbejder på tværs af kommunegrænser.

Fælles for den kommunale opkvalificeringsindsats med udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov er, at det sker i tæt dialog med virksomhederne.

Når virksomhederne kvalificerer, hvilke kompetencer der reelt efterspørges, skabes et effektivt og resultatorienteret samarbejde mellem kommuner og virksomheder – til glæde for både den enkelte og for samfundet. 

Herunder kan du læse mere om kommunernes arbejde med at opkvalificere ledige til arbejdsmarkedets behov.

×

Log ind