Beskæftigelse Gode eksempler på kommunernes beskæftigelsesindsats

Hvad mener borgere og virksomheder om samarbejdet med jobcentret?

For at yde den bedste indsats overfor borgerne og leverer den bedste service over for virksomheder følger kommunerne løbende op med tilfredshedsmålinger for at undersøge, hvordan både borgere og virksomheder oplever jobcentrenes arbejde.

Jobcentrene arbejder hele tiden på at blive bedre i samspillet med borgere og virksomheder, og gennemfører derfor løbende tilfredshedsundersøgelser for at følge op på denne ambition.

Vi har derfor lavet en samling af borger- og virksomhedstilfredshedsundersøgelser. De viser, at tilfredsheden med jobcentrenes arbejde med at inddrage borgerne og hjælpe virksomhederne med at rekruttere arbejdskraft er meget høj.

På disse sider kan du blandt andet læse om KL's virksomhedsundersøgelse, der er gennemført i samarbejde med 12 kommunen og med over 1.800 deltagende virksomheder i besvarelsen. Undersøgelsen viser, at 8 ud 10 er meget tilfredse eller tilfredse med den service, jobcentrenes har leveret, og at over halvdelen af virksomhederne har ansat en medarbejder som følge af kontakten med jobcentrene.

Du kan også læse om bl.a. Jammerbugt Kommune og Rebild Kommunes borgertilfredshedsundersøgelser, hvor der på tværs af målgrupper er en stor tilfredshed med jobcentrene. I Jammerbugt Kommunernes undersøgelse siger omkring 9 ud af 10, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med både oplevelsen og den personlige kontakt med den enkelte sagsbehandler, og sagsbehandlerens evne til at inddrage borgeren og give en oplevelse af en rød tråd i samtalen.

 

×

Log ind