Beskæftigelse Gode eksempler på kommunernes beskæftigelsesindsats

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Deltagelse på det danske arbejdsmarked er en medvirkende faktor til at sikre den gode integration af nye borgere i samfundet. Kommunerne arbejder derfor med det udgangspunkt, at flygtninge og indvandre som det helt klare udgangspunkt også skal deltage på arbejdsmarkedet.

Jobcentrenes integrationsindsats sigter mod at gøre den enkelte i stand til at indgå på arbejdsmarkedet og deltage på lige vilkår med alle andre borgere i samfundet.

For kommunernes jobcentre er det vigtigt, at indvandrere bliver mødt med klare forventninger og målsætninger for, hvordan de hurtigst muligt kan komme ud på arbejdsmarkedet.

Et af de store fokusområder i jobcentrene er på nuværende tidspunkt arbejdet med at få flere kvinder med anden etnisk baggrund ud på arbejdsmarkedet. Herunder kan du bl.a. læse om Jammerbugt Kommunes arbejde med netværksdannelse og tro på egen formåen samt KL's udspil "Veje til fællesskabet".

×

Log ind