Kommunale opgaver Beskæftigelse

Gode eksempler fra kommunernes beskæftigelsesindsats

Jobcentrene er omdrejningspunktet for den aktive beskæftigelsesindsats og hjælper hver dag ledige videre i job eller uddannelse. Landets jobcentre har den enkelte borgers situation og behov i centrum. Du kan på denne side finde inspiration til og læse mere om konkrete cases og indsatser i jobcentrene.

I KL er vi optagede af at få fokus på alle de gode indsatser som led i den aktive beskæftigelsesindsats, som hver dag finder sted i kommunerne. Vi har derfor etableret denne side, hvor kommuner og andre interesserede kan læse om og finde inspiration til, hvordan man rundt omkring i landet arbejder med at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Et andet vigtigt element i jobcentrenes arbejde med at få borgerne tilbage i beskæftigelse, er tæt og professionelt samarbejde med virksomhederne. Jobcentrene sigter mod det gode match mellem den jobsøgende og virksomhedernes efterspørgsel og behov. Det gode match mellem borgeren og virksomheden er medvirkende faktor i forhold til at dække aktuelle behov på arbejdsmarkedet og derved hjælpe eventuelle arbejdskraftmangler. En god virksomhedsservice og kendskab til virksomhedernes konkrete behov i den enkelte kommune er fundamentet for at skabe et godt match mellem borger og virksomhed.

Det danske arbejdsmarked er dynamisk og udvikler sig hastigt. For at møde den udvikling og behov, der lige nu er på arbejdsmarkedet, arbejder jobcentrene aktivt med opkvalificering af ledige, særligt indenfor områder, hvor virksomheder oplever rekrutteringsudfordringer. Opkvalificeringsindsatsen tager udgangspunkt i jobcenterets ønske om at bistå virksomheder med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

Arbejdsmarkedet befinder sig på nuværende tidspunkt i en gunstig situation, hvor arbejdsløsheden er lav, og hvor der aldrig har været så mange på arbejdsmarkedet (jobindsats.dk). Dette betyder også, at andelen af de ledige i jobcentrene med andre udfordringer end blot ledighed fylder mere i den samlede andel af borgere i jobcenteret. De gode tider på arbejdsmarkedet er  en oplagt mulighed for at få flere udsatte borgere til at blive en del af arbejdsfællesskabet, også de borgere, som længe har stået uden for arbejdsmarkedet.

Alle de kommunale praksiseksempler, som du finder på denne temaside, er udvalgt og beskrevet af kommunerne. Det er således kommunernes egne eksempler på, hvordan de arbejder med forskellige temaer på beskæftigelsesområdet. Eksempler og cases vil løbende blive opdateret.

Har din kommune et eksempel, der skal på KL's hjemmeside?

Hvis din kommune ønsker at få lagt et eksempel på KL's hjemmeside, må I meget gerne sender eksemplet til Ida Thyboe på ithy@kl.dk. I kan vælge af benytte skabelonen nedenfor til at beskrive jeres eksempel eller lade jer inspirere af de gode eksempler.

  • DOCX

    Skabelon til gode eksempler og cases.docx

×

Log ind