Beskæftigelse

Forenklet beskæftigelsesindsats

I august landede aftalen til en forenklet beskæftigelsesindsats. Det matcher med KL’s udspil.

KL har afsendt høringssvar

KL har netop afsendt høringssvar vedr. de to lovforslag, som udmønter aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats.  

Aftalen udmøntes i to udkast til lovforslag:

 • Forslag om ny lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-lovforslag)
 • Forslag om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationslove og forskellige andre love (Konsekvens-lovforslag)

KL har udarbejdet et høringssvar med KL's overordnede bemærkninger til de to lovforslag, samt to bilag med mere detaljerede bemærkninger, bilag 1 vedr. LAB-lovforslaget og bilag 2 vedr. konsekvens-lovforslaget.

Alle tre dokumenter kan findes nedenfor.

Lovforslaget om en aktiv beskæftigelsesindsats kan læses her.

 

Aftale er indgået

I august kunne Beskæftigelsesministeren præsentere den indgåede aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats med et bredt flertal bag sig.

Den politiske aftale består af 4 grundelementer:

 • Færre og mere enkle proceskrav

 • Ens regler på tværs af målgrupper

 • Flere digitale løsninger

 • Fokus på kommunernes resultater

KL indspil

I april præsenterede KL beskæftigelsesministeren for et helt konkret bud på, hvordan der kan ryddes op i reglerne, som utilsigtet spænder ben for hovedopgaven – nemlig at ledige hurtigt kommer i job, og at virksomhederne får kvalificeret arbejdskraft

KL efterlyste en ny lov med en helt anden type regler, som har ét klart og entydigt formål – at sikre, at vores borgere får fodfæste på arbejdsmarkedet, og at virksomhederne får den rette arbejdskraft.

Den grundlæggende tankegang bag KL’s indspil er, at hovedparten af reglerne i en ny beskæftigelseslov skal være fælles rammeregler for alle målgrupper. Skitsen bygger herudover på følgende hovedelementer:

 • Der skal kun være få særlige regler for fem hovedmålgrupper 
 • Borgerens Min Plan skal være omdrejningspunktet for indsatsen
 • Det individuelle kontaktforløb skal forenkles
 • Reglerne om tilbud skal forenkles.

 • PDF

  En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsat

 • PDF

  Kort præsentation