Kommunale opgaver

Beskæftigelse

I Fokus

Jobcentrene arbejder sammen om at løse den samfundsmæssige udfordring vi står overfor

Vi ser i jobcentrene en stor tilgang af nyledige. Over 40.000 siden 12. marts. Det er en bekymrende situation for hele landet. Jobcentrene arbejder fortsat. Og der er over hele landet indsatser i gang for at formidle arbejdskraft hen til de områder, hvor der fortsat er behov, både til det private og offentlige område.

Nyhedsbrev