Gå til hovedindhold
Klima

Kommunernes Klimapolitiske netværk

Netværket sætter spot på de aktuelle klimapolitiske dagsordener og er et forum for dialog, videndeling og inspiration for kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for tværgående klimaarbejde i kommunen.

Indhold

  Klima - både CO2-reduktion og klimatilpasning - er en stærk lokalpolitisk dagsorden, som kommunerne tager et stort ansvar for at løfte. Det er en opgave, der både går på tværs af sektor- og fagområder og involverer eksterne parter i ambitionen om at forebygge og håndtere klimaforandringerne lokalt. I mange kommuner organiseres arbejdet i nye tværgående enheder, som fx et klimasekretariat eller en klimagruppe. Tilsvarende får CO2-reduktionsarbejdet i højere og højere grad et direkte ophæng i politiske udvalg.

  Kommunernes Klimapolitiske Netværk er et forum for videndeling, inspiration og fælleskommunal dialog for kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for det tværgående klimaarbejde i kommunen. Netværket sætter spot på aktuelle klimapolitiske dagsordener inden for eksempelvis klimaledelse, energi, borgerinddragelse, klimatilpasning, CO2-målinger, cirkulær økonomi mv. Derudover vil man i netværket blive opdateret på nyt fra KL på klimaområdet og høre spændende eksterne oplæg, der beskæftiger sig med de væsentligste klimapolitiske dagsordener i kommunerne.

  Netværket består af ca. 15 timer komprimeret ekspertviden, drøftelser, kommunale eksempler og ikke mindst "Nyt fra KL".

  Det foregår over hhv. 2 fysiske møder og 2 online møder. 

  I Kommunernes Klimapolitiske Netværk er vi en sammenslutning af en bred vifte af kommuner:

  • Albertslund
  • Ballerup
  • Bornholms Regionskommune
  • Brøndby
  • Fredensborg
  • Gentofte
  • Holbæk, Horsens
  • Høje-Taastrup
  • Kerteminde
  • Køge
  • Middelfart
  • Odense
  • Randers
  • Ringkøbing-Skjern
  • Roskilde
  • Rudersdal
  • Slagelse
  • Svendborg
  • Sønderborg
  • Aalborg
  • Aarhus. 

  Derudover deltager Gate 21, DK2020 og KKR-repræsentanter også til netværksmøderne. 

  Et medlemsskab af Kommunernes Klimapolitiske Netværk koster pr. 2023 årligt 7.000 kr. ekskl. moms.

  Medlemskab giver adgang til at to personer fra kommunen kan deltage i de fysiske netværksmøder.  Hvis der tilmeldes personer fra kommunen udover de to inkluderet i netværksprisen, koster det 800 kr. pr. ekstra deltager. Ved onlinemøder kan medlemskommuner deltage med ubegrænset antal deltagere

  Ved tilmeldelse midt i netværksåret vil der kun blive faktureret for deltagelse ved resterende møder. 

  I 2022 mødtes netværket på følgende datoer:

  • 10. marts kl. 10.00 - 13.00 (Teams)
  • 25. maj kl. 09.00 - 15.30 (fysisk)
  • 14. september 09.00 - 15.30 (fysisk)
  • 28. november kl. 09.30 - 13.00 (Teams)

  Derudover afholdtes det årlige Klimafolkemøde i Middelfart. KL og Kommunernes Klimapolitiske Netværk arrangerer typisk et arrangement, og deltagelse opfordres. 

  Temaerne for de enkelte møder fastsættes i dialog med netværket. Tentative programmer er oppe, hvilket kan ses på tilmeldingssiden. 

  Sidst opdateret: 30. oktober 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Ulla Schärfe

  Klima og Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3286

  Email: ulsc@kl.dk