Gå til hovedindhold
Høringssvar

Høringssvar: KL's bemærkninger til 'bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunalbestyrelsen efter barnets lov'

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 19. oktober 2023 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunalbestyrelsen efter barnets lov. Høringssvaret skal være ministeriet i hænde senest den 17. november 2023

17. nov. 2023
 • Læs op

Indhold

  Det har desværre ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været 
  politisk behandlet. 

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser i henhold til DUT princippet. 

  KL har følgende bemærkninger til forslaget: 

  Med lovforslaget ønsker regeringen, at straffelovens §§ 156 og 157 tilsvarende finder anvendelse for ansatte på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler, som nægter eller undlader at opfylde deres pligt efter § 
  1, stk. 1, nr. 4. 

  KL finder det positivt, at ansatte på fri- og privatskoler mv. også bliver omfattet af straffelovens §§ 156 og 157. 

  KL har ikke yderligere bemærkninger til bekendtgørelsen. 

  Dokumenter

  Kontakt

  Konsulent

  Anna Louise Følsgaard

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3166

  E-mail: alof@kl.dk