Gå til hovedindhold
Høringssvar

Høringssvar: Høringssvar fra KL vedrørende ændring af bekendtgørelse om børnehuse

Social- Bolig- og Ældreministeriet har anmodet KL om eventuelle bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelse om Børnehuse. Høringssvaret skal være ministeriet i hænde senest fredag den 17. november 2023

17. nov. 2023
 • Læs op

Indhold

  Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af udkastet til bekendtgørelse i henhold til DUT-princippet. 

  I udkastet til bekendtgørelsen stiller Social-, Bolig- og Ældreministeriet 
  forslag om ændringer i finansieringen af børnehusene som følge af aftalen om Børnene Først. Med bekendtgørelsen foreslås 80 pct. af driftsomkostningerne således finansieret via objektiv betaling fra kommunerne i regionen — mod 60 pct. i dag. 

  Endvidere forslås, at børnehusets driftskommune kan indregne udgifter til 
  udvidelse eller flytning af børnehusene og etablering af tilhørende underafdelinger i de objektive finansieringsandele. 

  Endelig foreslås, at børnehusets driftskommune i forbindelse med en flytning eller udvidelse af hovedmatriklen for et børnehus eller etableringen af en ny underafdeling skal varsle de øvrige kommuner i regionen i rimelig tid forud for en eventuel takststigning. 

  KL har ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer i udkastet til bekendtgørelse om børnehuse. 

  Dokumenter

  Kontakt

  Konsulent

  Anna Louise Følsgaard

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3166

  E-mail: alof@kl.dk