07. september 2022

Ny undersøgelse: Grøn varme er kommunernes klimaprioritet nr. 1

Omstilling til grøn varme, opsætning af solceller og vindmøller, klimatilpasning og energieffektivisering. Det er de fire vigtigste prioriteter i kommunernes klimaindsats ifølge en helt ny udgave af KL’s årlige Klimabarometer. Undersøgelsen afslører også, at lovgivningen fortsat spænder ben.

Kommunernes absolut største prioritet på klimaområdet lige nu er omlægningen af energiforbruget fra naturgas til grøn varme og vedvarende energi.

Det viser den nyeste udgave af KL’s årlige Klimabarometer, som offentliggøres i dag, og hvor landets 98 kommuner er blevet spurgt til indholdet og prioriteterne i deres klimaindsats.

I undersøgelsen svarer 94 procent af kommunerne, at de i meget høj eller høj grad prioriterer omstillingen til grøn varme. Derudover prioriterer 83 procent af kommunerne energieffektivisering af bygninger, 82 procent klimatilpasning og 80 procent opsætning af vedvarende energi.

Kommunerne peger derudover samstemmende på, at de har fuldt fokus på opgaven med varmeplanlægning, så borgere med gasfyr hurtigst muligt kan få besked om, hvorvidt de kan komme over på fjernvarme, eller hvad de alternativt kan få af grøn varme.

Spørger man formand for KL’s Klima- og Miljøudvalg, Birgit S. Hansen, sætter resultaterne en tyk streg under kommunernes store klimafokus:

”I kommunerne har vi de seneste år sat klimatempoet gevaldigt op, og vi har arbejdet målrettet på at gøre vores energiforbrug mere bæredygtigt. Det har betydet, at vi de seneste ti år har formået at skære 2 procent af vores energiforbrug hver eneste år, og det er jeg i al beskedenhed stolt af,” siger hun og fortsætter:

”Vores klimaindsats er kun blevet endnu vigtigere med krigen i Ukraine og den aktuelle økonomiske situation, hvor inflationen og de stigende energipriser gør det helt nødvendigt at spare på strømmen og finde nye bæredygtige veje i vores energiforsyning. Derfor er kommunernes absolutte hovedprioriteter på klimafronten at få alle danskere med gasfyr over på grøn varme – og fjernvarme hvor det er muligt – udbygge den vedvarende energi på land og effektivisere energiforbruget i vores bygninger.”

Lovgivning spænder stadig ben

Klimabarometeret viser dog samtidig, at lovgivningen ofte spænder ben for kommunernes indsats. 83 procent af kommunerne angiver nemlig, at lovgivningen er en væsentlig barriere for deres arbejde med CO2-reduktion.

”Skal vi helt i mål med vores klimaambitioner – og det skal vi! – kræver det, at vores rammer er i orden. Vi har for eksempel længe efterspurgt bedre muligheder for at kunne opsætte solceller på egne bygninger. I dag er reglerne for opsætning af solceller på kommunale tage langt mere besværlige end for de statslige bygninger. Det giver ingen mening, og det skal staten se at få lavet om på,” siger hun og afslutter:

”På samme måde ønsker vi også, at Folketinget gør det markant mere attraktivt for lokalsamfundene rundt om i Danmark at gøre plads til store anlæg med solceller eller vindmøller. Hvis vi for alvor skal udbygge den vedvarende energi på land, er det bydende nødvendigt, at det bliver en gevinst frem for en byrde for de borgere og lokalsamfund, der skal lægge øjne, ører og jord til anlæggene.”

 

×

Log ind