11. oktober 2022

EU-forslag om deling af sundhedsdata kan få stor betydning i Danmark

Forhandlingerne om et nyt EU-forslag om deling af sundhedsdata til behandling og forskning er begyndt. KL følger forhandlingerne tæt, da forslaget vil kunne få omfattende konsekvenser for rammerne i det danske sundhedsvæsen.

Den enkelte borger skal have mulighed for at have kontrol over egne sundhedsdata. Og samtidig skal data kunne udveksles mellem myndigheder og bruges til forskning.

Sådan lyder ambitionen i et nyt forslag fra EU-Kommissionen, som skal forbedre patientbehandling og fremme forskning og innovation.

Forslaget var til indledende debat i Det Europæiske Regionsudvalg den 5. oktober, hvor KL var repræsenteret af Kirstine Bille, næstformand i KL’s Internationale Udvalg.

”Borgerne skal kunne være sikre på, at deres sundhedsdata er i trygge hænder. Skal forslaget blive en succes i alle medlemslande, er det en forudsætning, at der er tillid til, at vi som myndigheder passer godt på borgernes data,” siger Kirstine Bille og fortsætter:

”Der er tale om et ambitiøst forslag fra Kommissionen, og ambitionen om at dele sundhedsdata på tværs af EU’s medlemmer til brug for bl.a. forskning og innovation er prisværdig. Men vi vil i det videre forløb holde meget nøje øje med, at de administrative og økonomiske konsekvenser af forslaget ikke bliver for store for de danske kommuner og for det danske sundhedsvæsen.”

Sideløbende med forhandlingerne i Ministerrådet og Europa-Parlamentet skal Regionsudvalget også udarbejde en udtalelse med de lokale og regionale myndigheders holdning til forslaget. På tværs af EU-landene er der lige som i Danmark bekymring for de store økonomiske og administrative konsekvenser af forslaget for de lokale og regionale myndigheder. Det skyldes bl.a., at forslaget stiller en lang række krav til de elektroniske systemer, der anvendes af medlemslandene, og de standarder, der skal fastlægges ift. delingen af sundhedsdata på tværs af medlemslandene.

Fakta

  • EU-Kommissionens forslag indebærer, at den enkelte borger skal have mulighed for at have kontrol over egne sundhedsdata, men samtidig give mulighed for at udnytte sikker udveksling og brug af sundhedsdata.

  • Formålet er at forbedre patientbehandling og fremme forskning og innovation.

  • I sit forslag fremhæver Kommissionen COVID-19-pandemien for at understrege vigtigheden af pålidelige sundhedsdata i håndteringen af sundhedskriser.

  • Der forventes dog at være flere udfordringer knyttet til forslaget, herunder administrative og lovgivningsmæssige forhindringer.
×

Log ind