08. marts 2022

Kommunerne behandler langt flere byggesager

Antallet af behandlede byggesager er steget med 12 pct. fra 2020 til 2021. Stigningen betyder samtidig, at også sagsbehandlingstiderne har fået et nøk opad.

En ny carport eller et anneks til sommerhuset. Der har været gang i danskernes byggeprojekter det seneste år, og derfor har kommunerne generelt øget produktionen i antallet af byggesager fra 38.091 i 2020 til 42.809 i 2021. Det er en stigning på 12 pct.

Stigningen har også medført stigende sagsbehandlingstider. I alt har 52 pct. af byggesagerne en sagsbehandlingstid, der opfylder servicemålene på området. Det er et fald fra 62 pct. i 2020. Antallet af sager, der opfylder servicemålene, har dog ikke ændret sig betydeligt fra sidste år. Stigningen skyldes stort set alene flere sager.

Det er især antallet af enfamilieshuse og simple konstruktioner, der er steget kraftigt det sidste år.

”Det seneste år har rigtig mange af os været hjemsendt på grund af corona, og mange har måske kastet en del af deres energi på renoveringer og nye tilbygninger. Og når antallet af sager fortsat stiger, så vil sagsbehandlingstiderne alt andet lige også stige – med mindre at man kan ansætte en masse ekstra medarbejdere,” siger Birgit S. Hansen, formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg, og fortsætter:

”Jeg vil ikke lade som om, at det ikke er et problem, at sagsbehandlingstiderne på byggesager stiger. Skal man som privatperson have bygget et nyt skur eller lægge to lejligheder sammen, skal man ikke vente unødigt længe på kommunens godkendelse. Heldigvis taler vi i langt de fleste tilfælde dog om en længere sagsbehandlingstid på nogle få dage i gennemsnit.”

Også for etagebyggeri for boliger er sagsbehandlingstiderne steget, viser statistikken, som kommer fra Byg- og Miljøportalen. Det kan bl.a. skyldes, at større byggerier ofte udfordrer lokalplanen eller miljøforhold, som også skal sagsbehandles, og derfor bliver større sager altså mere komplekse.

God dialog om BR18

En anden årsag til de stigende sagsbehandlingstider skal findes i det nye bygningsreglement fra 2018 (BR18). Her skete der en forandring i sagsbehandlingen, så kommunerne ikke længere skal behandle tekniske forhold, men overlade dette til certificerede rådgivere. Men selvom opgaven ikke længere ligger på kommunernes bord, henvender borgere og virksomheder sig stadig til kommunerne for at få vejledning i bygningsreglementet. Kommunerne vil gerne hjælpe, og det tager tid i den samlede sagsbehandling. Samtidig fører kommunerne stikprøvekontroller med den tekniske byggesagsbehandling.

”Man har med andre ord formelt fjernet en opgave – og dermed en række ressourcer fra kommunerne – men borgere og virksomheder forventer stadig, at kommunerne har kompetencen til at vejlede. Det gør det unægtelig svært for kommunerne at klare opgaven inden for den tid, der er afsat til det, når opgaven reelt ikke er blevet så meget mindre, som man havde forudsat,” siger Birgit S. Hansen.

KL har tidligere peget på en række udfordringer med det nye bygningsreglement, hvilket har ført til justeringer.

Statistik

Statistik Servicemålstatistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder

×

Log ind