16. marts 2022

Tænketank klar med anbefalinger til, hvordan teknologi kan udvikle velfærdssamfundet

Ny rapport skal hjælpe kommunerne med at navigere i brugen af teknologi til borgernære opgaver.

Teknologi, og alt hvad det indebærer, har skabt helt nye muligheder. Men hvordan udnytter kommunerne bedst og etisk forsvarligt de muligheder, når ældreplejen skal udvikles, og der skal findes de mest bæredygtige klimaløsninger?

Det kommer kommunernes teknologitænketank i dag med en række anbefalinger til i en helt ny rapport.

”Kernen i den kommunale hverdag er at sikre borgerne de bedste velfærdsydelser. Og teknologien i dag giver os en unik mulighed for at udvikle velfærden yderligere – til gavn for borgerne. Det bliver kun vigtigere, når vi i fremtiden skal tage hånd om flere ældre, flere kronikere og flere med sociale og psykiatriske udfordringer. Men det skal ikke ske på teknologiens præmisser. Vi skal sætte retningen for, hvordan vi ønsker at udnytte de mange nye muligheder,” siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

To slags anbefalinger

Gennem det seneste halvandet år har tænketanken forholdt sig til de problemstillinger og dilemmaer, som ofte opstår, når kommunerne bruger teknologi til at løse velfærdsopgaver. På den baggrund har de formuleret fem generelle anbefalinger til, hvordan kommunerne anvender teknologi uden at overskride etiske grænser. Samt en række sektorspecifikke anbefalinger i forhold til blandt andet børn og folkeskole og klimaindsatsen.

Det er tanken, at anbefalingerne skal diskuteres og benyttes af kommunalbestyrelserne.

”Der skal lyde en stor tak fra KL til tænketankens medlemmer for indsatsen og de mange gode anbefalinger og refleksioner, som er kommet ud af arbejdet. Jeg håber, at kommunerne vil bruge anbefalinger aktivt, når de drøfter udviklingen af fremtidens velfærd,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

  • PDF

    Bedre velfærd med teknologi.pdf

×

Log ind