07. marts 2022

Læs KL’s beretning 2021

Især håndtering af coronaepidemien fyldte meget i 2021, men året var også valgår, bød på overenskomstforhandlinger, en stor klimaindsats i kommunerne og stort fokus på at udvikle velfærdsområderne.

Beretningen er i år blevet digital og giver ordet til nogle af KL’s politikere, som fortæller, hvad de hver især har været optaget af i 2021.

Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, fortæller bl.a. om overenskomstforhandlingerne. Formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg Birgit S. Hansen og formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg Leon Sebbelin giver et indblik i, hvordan klimaudfordringerne bliver grebet an i kommunerne, mens Erik Flyvholm, formand for KL’s Internationale Udvalg fortæller, hvordan kommunerne arbejder for at imødekomme EU’s klimaindsats på et lokalt niveau.

På velfærdsområderne fortæller Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, hvordan kommunerne arbejder for at sikre kvalitetsudviklingen på børne- og ungeområdet, mens Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg fortæller, hvordan det går på ældre- og sundhedsområdet i kommunerne, og hvordan man i 2021 har arbejdet med udfordringerne her. Ulrik Wilbek, formand for KL’s Socialudvalg, forklarer afslutningsvis, hvordan kommunerne arbejder med at yde den bedste muligt støtte til borgere med fysiske og psykiske lidelser.

Endelig ser KL’s formand og næstformand, Jacob Bundsgaard og Martin Damm, både tilbage på den forgangne valgperiode og frem på de dagsordenener, der venter de nye kommunalbestyrelser de næste 4 år.

Du kan læse hele KL’s beretning her.

×

Log ind