09. marts 2022

Kvalitetsplan og prioritering af forebyggelsen skal sikre flere gode leveår

Danskerne lever længere, men for mange betyder det også flere år med sygdom. Der er brug for en plan for, hvordan vi behandler borgere med kroniske sygdomme samt et styrket fokus på forebyggelse for at undgå, at så mange bliver syge fremover, siger Jette Skive i en kommentar til Sundhedsprofilen 2021.

Sundhedsprofilen 2021, som netop er blevet offentliggjort, viser bl.a., at danskernes stigende levetid, desværre ikke følges af en tilsvarende stigning i gode leveår. Sundhedsprofilen 2021 er en undersøgelse af den nationale sundhed, hvor tusindvis af danskere bl.a. har svaret på spørgsmålet: ”Hvordan har du det?”.

Der er mange danskere, som lever i mange år med både fysiske og mentale helbredsproblemer. Det går ud over den enkeltes livskvalitet og det belaster også vores sundhedsvæsen, siger formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, Jette Skive:

”Derfor er der brug for, at vi får sat turbo på en omstilling af behandlingen af borgere med kronisk sygdom. Vi skal tænke langt mere i tidlige indsatser, træning og at lære borgerne at håndtere og leve med egen sygdom. Vi risikerer, at sygehusene sander til i patienter med kronisk sygdom, hvis ikke der sker noget markant.”

Ifølge Jette Skive er det netop derfor, at den kommende sundhedsreform skal styrke det nære sundhedsvæsen og bl.a. aktivt lægge en plan for, hvordan vi i Danmark vil behandle borgere med kronisk sygdom.

”Vi har brug for en kvalitetsplan, som over en årrække skal ændre den måde, vi håndterer kronisk sygdom på i Danmark,” siger hun og fortsætter:

”I takt med, at antallet af ældre danskere stiger, kommer der også til at være flere med kronisk sygdom. Derfor er det helt afgørende, at vi handler nu og ikke lader stå til. Der er simpelthen ikke kapacitet i sundhedsvæsenet til, at vi blot fortsætter, som vi plejer. Beslutningen om omstilling af indsatsen til borgere med kronisk sygdom skal ske med åbne øjne og med den nødvendige prioritering i det nære sundhedsvæsen.”

Kommunerne har unikke muligheder for forebyggelse

Sundhedsprofilen 2021 viser, at der er behov for yderligere tiltag, som styrker danskernes sundhed.

Et styrket nært sundhedsvæsen kan sikre kvalitet i det, vi gør for dem, der allerede er blevet syge. Men det er ikke nok, pointerer Jette Skive. Hun betoner, at det er nødvendigt også at prioritere forebyggelse for at undgå, at så mange også fremover får kronisk sygdom.

”Borgernes sundhed er et fælles ansvar. Men kommunerne er den vigtigste offentlige aktør, når vi taler om sundhedsfremme og forebyggelse i borgernes nærmiljø. Kommunerne har unikke muligheder for at forebygge udvikling af sygdom ved bl.a. at skabe sunde rammer for hverdagslivet – i sundhedsplejen, dagtilbud, skole/SFO, i boligområderne, by og natur og på vores arbejdspladser,” forklarer hun.

Undersøgelsen, som den nye nationale sundhedsprofil er udarbejdet ud fra, er gennemført af regionerne, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet og Finansministeriet. 

×

Log ind