17. marts 2022

KL-formand: Hvis der skal være råd til at udvikle velfærden, skal vi have reformer, skattestigninger eller omprioriteringer

Corona, Putins krig i Ukraine, et styrket forsvar og et ukendt antal flygtninge – det koster. Forudsætningerne for dansk økonomi er markant ændret. Det er svært at komme uden om reformer, slog KL’s formand fast på Kommunalpolitisk Topmøde 2022.

Et land i Europa kæmper for at overleve. Derfor skal vi i kommunerne gøre, hvad vi kan for at hjælpe de ukrainere, der kommer hertil. De kæmper lige nu for deres selvstændighed og for at bevare deres demokrati. De kæmper for frihed til at leve, tænke og tale frit. Værdier, som også er vores, og derfor er ukrainernes kamp også vores kamp.

Sådan lød det, da KL’s formand Jacob Bundsgaard torsdag holdt tale for de over 1600 kommunalpolitikere, folketingspolitikere og samarbejdspartnere, som var samlet i Aalborg Kongres og Kultur Center til Kommunalpolitisk Topmøde 2022.

Vi har alle et ansvar for at hjælpe de fordrevne ukrainere, men det kommer til at presse alle andre politiske dagsordener:

”Det er en kæmpestor opgave, vi kigger ind i – det er en af de største opgaver, vi kommer til at arbejde med den næste tid, men det er ikke den eneste opgave. Klimadagsordenen står blandt de allerøverste. Putins invasion accelererer behovet for den grønne omstilling, fordi den nu også er sikkerhedspolitik,” sagde Jacob Bundsgaard.  

Manglen på hænder er fortsat en udfordring

Udover klima er der også andre store behov i kommunerne. Til børn, ældre, sundhed og socialområdet. Og ikke mindst manglen på hænder, som er en af de helt store udfordringer, vores samfund står over for, lød det fra Jacob Bundsgaard.

Arbejdskraftsudfordringen rammer alle steder. Både på det private og det offentlige arbejdsmarked. Det handler om uddannelsespolitik. Om finanspolitik. Det er skattepolitik. Integrationspolitik. Arbejdsmarkedspolitik. Det er social- og beskæftigelsespolitik. Og det skal hænge sammen:

”Vi er nødt til at insistere på, at vi skal have mere realisme ind i den politiske diskussion i Folketinget, og at de nye spilleregler må være, at vi ikke kan love minimumsnormeringer i daginstitutioner eller flere sygeplejersker eller politibetjente – alt det de gerne vil have, det kan vi ikke love – med mindre man samtidig anviser, hvordan vi finder både de hænder, der skal til, og finansieringen.”

Økonomien skal følge med

Med manglen på hænder og færre penge ligger en del af løsningen i at sætte kommunerne fri, som statsministeren bebudede i sin nytårstale. Men det skal gøres klogt, understregede Jacob Bundsgaard:

”Frisættelse af kommunerne. Mindre bureaukrati. Færre regler. Større råderum. Det, tror vi på, kan være med til at frigive ressourcer. Og vi vil meget gerne være med til at holde den dør åben og være med til at pege på nogle af de løsninger, der skal til for, at vi kan komme i mål, for at vores medarbejdere kan udleve deres faglighed, for at kommunalbestyrelserne kan få lov til at prioritere lige præcis der, hvor det er vigtigt for borgerne.”

Men selvom krigen i Ukraine kommer til at kaste skygger over mange af de opgaver, som skal løses i kommunerne, så er en ting, som den plejer at være – de årlige økonomiforhandlinger.

”Der er mange ting, der er i opbrud i de her år, og der er mange ting, der ikke er som de plejer,” sagde Jacob Bundsgaard og fortsatte:

”Og så er det jo godt at have nogle faste holdepunkter i livet, noget der altid vil være det samme – det er det, når vi mødes en gang inden sommeren for alvor bryder ud, og lægger arm med den til enhver tid siddende finansminister. Og de er bøvlet at have med at gøre sådan nogle finansministre, for de sidder tungt på pengene, og det bliver sikkert ikke meget bedre denne her gang.”

Men kommunerne kommer til at gå konstruktivt til forhandlingerne og kræve, at rammerne for at løse de opgaver, som skal løses, kommer på plads. På kommunernes side af bordet ligger de store temaer arbejdsudbud, sundhed, det specialiserede socialområde og klima. De er vigtige for os. Og for vores borgere, understregede KL-formanden.

  • PDF

    Formandens tale - Kommunalpolitisk Topmøde 2022 .pdf

×

Log ind