17. marts 2022

Formænd og næstformænd i KL’s 9 udvalg er valgt

I valgperioden 2022-2026 har KL 9 udvalg. På det konstituerende møde i KL’s bestyrelse torsdag eftermiddag er formands- og næstformands-posterne for udvalgene blevet fordelt. Se formændene her.

KL’s 9 politiske udvalg spiller en central rolle i KL’s politiske arbejde, da de har til opgave at rådgive KL’s bestyrelse inden for hvert deres fagområde. Udvalgene er også spydspids i KL's dialog med de kommunale fagudvalg på de respektive områder.

På det konstituerende bestyrelsesmøde torsdag blev formænd og næstformænd for de 9 udvalg udpeget, og de er fungerende herefter. På KL’s repræsentantskabsmøde den 29. marts 2022 vælges de øvrige 7 medlemmer af udvalgene, som første gang mødes i løbet af april. Som en del af konstitueringen er der også nedsat et nyt udvalg i KL, ad-hoc udvalget for klimasamarbejde.

KL’s udvalg 2022-2026

 • Ad-hoc udvalget for klimasamarbejde
  • Formand: Frank Schmidt-Hansen (C), Vejen Kommune
  • Næstformand: Erik Lauritzen (A) Sønderborg Kommune
 • Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget
  • Formand: Peter Rahbæk Juel (A), Odense Kommune
  • Næstformand: Christopher Røhl Andersen (B), Københavns Kommune
 • Børne- og Undervisningsudvalget
  • Formand: Thomas Gyldal Petersen (A), Herlev Kommune
  • Næstformand: Morten Thiessen (C), Aalborg Kommune
 • Internationalt Udvalg
  • Formand: Erik Flyvholm (V), Lemvig Kommune
  • Næstformand: Kirstine Bille (F) Syddjurs Kommune
 • Klima- og Miljøudvalget
  • Formand: Birgit Stenbak Hansen (A), Frederikshavn Kommune
  • Næstformand: Kenneth Muhs (V), Nyborg Kommune 
 • Kultur- Erhverv- og Planudvalget
  • Formand: Johan Brødsgaard (B), Silkeborg Kommune
  • Næstformand: Peter Sig Kristensen (Ø), Silkeborg Kommune
 • Løn- og Personaleudvalget
  • Formand: Michael Ziegler (C), Høje-Taastrup Kommune
  • Næstformand: Steffen Jensen (A), Halsnæs Kommune
 • Socialudvalget
  • Formand: Ulrik Wilbek (V), Viborg Kommune
  • Næstformand: Helle Gade (A), Silkeborg Kommune
 • Sundheds- og Ældreudvalget
  • Formand: Christina Krzyrosiak Hansen (A), Holbæk Kommune
  • Næstformand: Michael Fenger (C), Gentofte Kommune
×

Log ind