18. marts 2022

Debatindlæg: KL og Dansk Fjernvarme vil have automatisk 'ja tak' til fjernvarme: Sådan udfaser vi klogt og hurtigt gassen

I dette debatindlæg giver KL og Dansk Fjernvarme bud på, hvordan gas til individuel opvarmning af huse kan udfases bedst muligt.

Af Birgit S. Hansen, formand for Klima- og Miljøudvalg, og Jesper Frost Rasmussen, formand for Dansk Fjernvarme

Den russiske invasion og konsekvenserne af invasionen har tydeliggjort, hvordan energipolitik også er sikkerhedspolitik. Og det har tydeliggjort behovet for en markant ændring i vores efterspørgsel på samt behov for russisk gas.

Det stiller også kommunerne og vores energiselskaber overfor en akut opgave med at sikre udfasning af den russiske gas, uden at vi går på kompromis med vores forsyningssikkerhed eller den grønne omstilling.

Lige nu får flere end 1,8 millioner husstande deres bolig opvarmet af et veludbygget fjernvarmenet med grøn varme. Dermed kan flere end 3,6 millioner danskere varme sig på ryggen af en skjult og støjfri infrastruktur, der sikrer stabile varmeregninger, når radiatoren skrues op på de kolde og grå dage. Derfor skal vi have flere over på fjernvarmen, og det skal gøres klogt.

Fornuftige priser sikres af varmeplanlægning

Der er stor interesse for at komme over på fjernvarme i disse dage. Flere steder bliver der lavet borgerforslag, skrevet lokale læserbreve, og fjernselskaber samt kommuner bliver dagligt kontaktet af borgere, der vil af med gassen og over på fjernvarmen.

Både i lyset af interessen, de meget høje energipriser og den geopolitiske situation fortjener borgerne at vide, hvornår de kan komme af med gassen og over på fjernvarmen.

Det er sådan i dag, at hvis man bor i et område, hvor der allerede er udlagt fjernvarme, kan man hurtigt konvertere til fjernvarme. Hvis ikke, er det en fælles opgave for kommunen og det lokale fjernvarmeselskab at vurdere, om området er egnet til fjernvarme og i så fald at få det udlagt til fjernvarme. Denne proces tager tid.

Langt de fleste kommuner laver klimahandleplaner, hvor de også skal forholde sig til at sænke CO2-udslippet fra energi og varme. Men hidtil har planlægningshorisonten, også internationalt, været klimaneutralitet i 2050.

Den akutte situation med Ukraine giver et helt nyt tidsperspektiv for denne planlægning. Aalborg Universitet har allerede lavet en screening af potentialet for henholdsvis grøn fjernvarme og varmepumper med videre, Varmeplan Danmark 2021. Den kan fungere som et godt udgangspunkt for udarbejdelse af de lokale varmeplaner.

Derfor foreslår organisationerne , at regeringen og KL sætter sig sammen og aftaler, hvordan vi hurtigst muligt kan sikre forbrugerne et overblik over, om de kan forvente fjernvarme, så der er et grundlag at accelerere udfasningen af naturgas på – hvad enten det er til mere fjernvarme eller individuelle løsninger som varmepumper.

De sidste 10-15 år har der været få projektforslag fra fjernvarmeselskaberne til kommunerne. Sidste år var derfor også et rekordår, hvor der blev lavet intet mindre end 98 projektforslag til fjernvarmepuljen, med et konverteringspotentiale på 55.000 husstande.

At skulle udfase alle potentielle naturgasfyr i Danmark vil kræve en større indsats, hvis varmeplanlægningen skal op i et andet gear og være færdig i løbet af sommeren.

Indfør automatisk tilslutning til fjernvarme

På grund af den store interesse i samfundet, anbefaler vi, at det politisk besluttes, at der indføres, et automatisk ’ja tak’ til fjernvarme i henhold til den varmeplan, der bliver lavet. På den måde forkorter vi markant den tid, borgerne skal vente på at få udskiftet deres gasfyr med fjernvarme, individuelle varmepumper eller termonet.

Derudover skal der en slutdato på gas, sådan så vi sikrer en tryg overgang til grøn fjernvarme for alle boligejere i det udpegede område, og vi sikrer en kontrolleret nedlukning af gasnettet, som også gasselskabet Evida bør spille en central rolle i at sikre.

Der er kun forbrugerne til at betale for en opretholdelse af en unødig kapacitet og drift af tre konkurrerende kollektive net, el- gas- og fjernvarmenet. Disse samfundsomkostninger vil kunne begrænses mest muligt med ovenstående initiativer.

Genovervej regler i projektbekendtgørelsen

I lyset af organisationernes første anbefaling, burde staten suspendere en række bureaukratiske regler i projektbekendtgørelsen. Den gældende lovgivning på området forsinker udrulningen på grund af de tunge administrative processer, hvor der er detaljerede økonomiske og juridiske krav, der skal imødekommes, inden projekterne kan rulle ud.

Derfor mener vi, at der bør oprettes et nyt task force samarbejde mellem KL, Energistyrelsen, Dansk Fjernvarme og andre relevante aktører, der sammen skal understøtte accelerationen for udfasning af naturgas.

Det må anerkendes, at det kommer til at tage et stykke tid at smide gassen endeligt på porten. Ovenstående forslag vil bidrage til at forkorte denne. I mellemtiden er det vores opfordring, at der tilbydes en økonomisk håndsrækning til de hårdest ramte varmekunder, som ikke vil komme af med gassen inden næste fyringssæson.

Fjernvarmeselskaberne bør derudover få mulighed for at tilbyde alternativer, indtil fjernvarme kommer frem i de udlagte områder.

Derudover bør tilskudspuljerne til varmepumper og termonet ligeledes forhøjes og allokeres til de områder, der ikke udlægges til fjernvarme. I dag skal der være et godkendt projektforslag, før der ikke kan opnås tilskud til varmepumper i et område udlagt til fjernvarme i varmeplanen.

Vi har som samfund både en interesse i, at det går så hurtigt, som det kan, hvilket ovenstående forslag vil bidrage til. Men vi har også en interesse i at udfase den russiske gas klogt, sådan at vi ikke skaber nye problemer for os selv og ikke efterlader en unødvendig regning, der skal betales senere.

Det er en bunden opgave. Og vi er klar til at tage fat, så vi i fællesskab får udfaset den russiske gas og bragt os selv et markant tættere skridt på målet med den grønne omstilling. Uden at gå på kompromis med vores forsyningssikkerhed.

Debatindlægget er bragt på Klimamonitor den 18. marts 2022

 

×

Log ind