29. marts 2022

Alle medlemmer i KL's udvalg er nu på plads

På KL’s repræsentantskabsmøde den 29. marts blev medlemmerne af KL’s 9 udvalg udpeget.

KL har 9 udvalg i valgperioden 2022-2026. Formænd og næstformænd for udvalgene blev valgt i forbindelse med Kommunalpolitisk Topmøde 2022 den 17.-18. marts. 

Udvalgenes øvrige 7 medlemmer er nu udpeget, og dermed er de 9 udvalg klar til at begynde arbejde. Udvalgene mødes første gang i løbet af april måned.

Det er udvalgenes opgave at rådgive KL’s bestyrelse inden for hvert deres ressortområde. Udvalgene er også spydspids i KL's dialog med de kommunale fagudvalg på de respektive områder.

Læs mere

Se udvalgsmedlemmerne og læs mere om de 9 udvalg

KL's 9 udvalg

  • Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget
  • Børne- og Undervisningsudvalget
  • Internationalt udvalg
  • Kultur-, Erhverv- og Planudvalget
  • Klima- og Miljøudvalget
  • Løn- og Personaleudvalget
  • Socialudvalget
  • Sundheds- og Ældreudvalget
  • Ad hoc-udvalget for klimasamarbejde
×

Log ind