17. maj 2022

Socialtandplejeordningen gør en positiv forskel

Ny analyse fra KL viser, at kommuner og borgere tager rigtig godt imod socialtandplejeordningen, der er ved at blive implementeret.

Socialtandplejeordningen har hjulpet 2.321 udsatte borgere fra oktober 2020 til oktober 2021, viser en ny analyse foretaget af KL.

83 kommuner har deltaget i analysen, der viser, at socialtandplejeordningen er blevet taget rigtig godt imod af både kommuner og borgere. Socialtandplejeordningen blev indført i juni 2020 og tilbyder kommunerne at give udsatte borgere gratis akut smertelindrende og funktionsforbyggende tandpleje.

"Der er ingen tvivl om, at det er et tilbud, som giver mening og gør en positiv forskel. Særligt taget i betragtning af, at implementeringen er startet under corona-pandemien, og man tænker på, at det sommetider kræver noget ekstra ift. rekruttering og behandling, når man har med udsatte borgere at gøre," siger Ulrik Wilbek, formand for KL's Socialudvalg.

Rekrutteringen af borgere til socialtandplejeordningen sker gennem væresteder, herberger og gadeplansmedarbejdere. Målgruppen er hovedsageligt gadehjemløse og andre udsatte borgere, der benytter herberger m.m. pga. hjemløshed.

I alt vurderer Sundhedsministeriet og Finansministeriet, at der er en målgruppe på ca. 4.-6.000 borgere, der skal have gavn af ordningen. Derudover har kommunerne også mulighed for frivilligt at udvide målgruppen til andre udsatte borgere, som ikke kan udnytte de almindelig tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer".

Samarbejde og tværfaglighed er til stor gavn

En stor del af kommunerne har valgt selv at varetage ordningen, og næsten 3 ud af 4 har organiseret opgaven i sammenhæng med andre tandplejeordninger. Nogle kommuner lykkes med at få rigtig mange i behandling gennem den nye ordning. De har bl.a. grebet opgaven tværfagligt an, så der har været et godt sammenspil mellem det sociale og det sundhedsfaglige område.

I Helsingør Kommune har man gode erfaringer med socialtandplejeordningen. Her er ordningen organiseret som et samarbejde mellem tandplejen og Rådgivningstilbuddet 17A, sådan at en tandklinik hver tirsdag er dedikeret til Socialtandplejen.

Ordningen havde det første år 98 borgere igennem. Det svarede i alt til 500 konsultationer. Der har vist at være stor tilslutning til ordningen, og borgerne giver udtryk for, at det giver ro, når der bliver taget hånd om tænderne. Flere har fået større livskvalitet i form af smertelindring, og at de kan tygge og spise fødevarer de ikke før har kunnet.

Det er personalet fra Rådgivningstilbuddet 17A, der koordinerer, hvem der skal komme på klinikken. De hjælper med at lave aftale med borgere og arrangerer også transport af de borgere, der ikke selv kan overskue at tage af sted.

Ordningen kræver en stor indsats

Ordningen kræver en stor indsats fra medarbejderne, som skal finde frem til de udsatte borgere, som kan få gavn af tilbuddet. Næsten halvdelen af kommunerne oplever vanskeligheder med at rekruttere borgere til ordningen.

"Det kræver rigtig meget af kommunernes dygtige medarbejdere at implementere den her ordning. Derfor er det rigtig godt at se, at kommuner og borgere tager så godt imod socialtandplejeordningen trods de udfordringer, der trods alt er," siger Ulrik Wilbek, formand for KL's Socialudvalg.

KL's analyse viser, at vanskelighederne med at rekruttere borgere til ordningen kan dels være udtryk for, at målgruppen fordeler sig ujævnt mellem kommunerne. Men det kan også være udtryk for, at borgerne i målgrupperne for socialtandpleje ordningen har mange udfordringer i hverdagen, som på forskellig vis kan være en barriere for at modtage tilbuddet om gratis tandpleje

Derudover er der i et vist omfang udfordringer med fremmøde til planlagte konsultationer. I perioden oktober 2020 til 2021 har der på landsplan været 1120 udeblivelser fra konsultationer. De mange udeblivelser kan tyde på, at der er behov for en endnu mere håndholdt indsats for nogle af de udsatte borgere. F.eks. ved at følge borgere til behandling.

Læs mere om status på evalueringen: Status på implementering af socialtandplejeordningen (kl.dk) og Tandpleje (kl.dk).

×

Log ind