18. maj 2022

Ny evaluering af kommunalreformen: Lokaldemokratiet står stærkere end nogensinde

En ny evaluering af kommunalreformen viser, at det lokale demokrati er stærkt, og at den generelle kommunalpolitiske tillid er højere end nogensinde.

En ny evaluering af kommunalreformen viser, at det lokale demokrati er kommet styrket ud på den anden side af kommunalreformen, og at reformen ikke har haft konsekvenser for borgernes tillid til lokalpolitikerne eller det lokale demokrati på langt sigt.

KL’s formand, Martin Damm, er glad for evalueringens resultater.

Det er afgørende, at borgerne har tillid til deres lokalpolitikere: Tillid til at vi gør vores bedste for at gøre deres kommune til et godt sted at bo. For eksempel ved at sørge for at vores børn og ældre har det godt. Det er hele humlen i vores lokaldemokrati,” siger KL-formanden.

Den generelle lokalpolitiske tillid er i dag signifikant højere, end den var før kommunalreformen i 2001. Fra 2001 til 2009 var der især i de sammenlagte kommuner en negativ udvikling i borgernes tilfredshed med det lokale demokrati. Det samme gjaldt borgernes tillid til kommunalpolitikerne. Men efter 2009 er udviklingen vendt, og på mange parametre er tilfredsheden og tilliden tilbage på eller over 2001-niveau. Desuden er forskellene mellem sammenlagte og ikke-sammenlagte kommuner mindsket eller helt forsvundet.

Kommunerne giver sammenhængskraft

I evalueringen har man også undersøgt, hvordan borgerne opfatter kommunernes rolle i samfundet. Et stort flertal anser kommunens rolle som servicevirksomhed som mere væsentlig end kommunens rolle som demokratisk organ. Men selvom et stort flertal ser kommunerne som en servicevirksomhed, betyder det ikke, at borgerne er ligeglade med lokaldemokratiet.

Lokaldemokratiet har også værdi, fordi det skaber sammenhængskraft. Borgerne mærker kommunerne i deres dagligdag og sætter pris på den velfærd og de serviceydelser, som leveres kommunalt hver eneste dag.

Det er glædeligt, at evalueringen stemmer overens med det indtryk, vi allerede har; at borgerne har tillid til os og sætter pris på kommunerne i deres hverdag. Vi skal nemlig værne om den tillid, borgerne viser os og den sammenhængskraft, som et stærkt lokaldemokrati er grobund for,siger KL-formanden.

Evalueringen er foretaget i forbindelse med regeringens udspil fra foråret 2021, ’Tættere på’. Evalueringen udkom i starten af april 2022.

Læs evalueringen her: Evaluering af kommunalreformen Udvikling i lokaldemokratiet (im.dk)

×

Log ind