23. maj 2022

Ny digital politik: Fremtidens velfærd skal løftes med teknologi

Vi skal hele tiden udvikle velfærden og sikre høj kvalitet, som matcher borgernes behov. I en tid, hvor manglen på hænder truer kvaliteten i velfærden, er det nødvendigt at accelerere den digitale omstilling, så teknologien kan bruges til at udvikle velfærden og sikre flere hænder til kerneopgaven, lyder det fra Peter Rahbæk Juel, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

En solid velfærd er grundstenen i det danske samfund. Men manglen på arbejdskraft og behovet for konstant at udvikle kvaliteten vil de kommende år sætte velfærden under alvorligt pres, hvis kommunerne ikke gentænker og digitaliserer langt flere dele af opgaverne.

Det er hovedbudskabet i KL’s nye digitaliseringspolitik – ’Gentænk Velfærden’.

Antallet af børn og ældre stiger kraftigt, og i 2030 vil der mangle 44.000 ansatte i den offentlige sektor. Størstedelen af hænderne vil mangle i kommunerne.

Et vigtigt svar på arbejdskraftudfordringen er at sikre kvaliteten i velfærden ved at udnytte de teknologiske og digitale muligheder bedre, end vi gør i dag, og øge hastigheden på den digitale omstilling.

Ifølge Peter Rahbæk Juel, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, kræver det, at vi hele tiden har fokus på udviklingen af velfærden. Derfor skal digitale løsninger fremadrettet bruges endnu mere til at frigive hænder, så vi kan yde endnu højere kvalitet i kommunernes service og medvirke til at gøre borgernes liv nemmere:

”Manglen på arbejdskraft risikerer at slå revner i fundamentet for fremtidens velfærd. Vi skal derfor gentænke velfærden, og hvordan vi løser opgaverne, så hænderne kan række længere. Gode, moderne digitale løsninger kan være med til at frigøre medarbejderes tid, så de kan bruge kræfterne på den kernevelfærd, mennesker altid vil være bedst til,” siger Peter Rahbæk Juel og fortsætter:

”Allerede nu kan sensorer bruges til at skabe tryghed i ældre menneskers hjem, kameraer identificerer huller i vejene, videomøder gør dialogen med jobcenteret endnu smidigere, og algoritmer kan forudsige oversvømmelser. Det er alt sammen eksempler på, hvordan vi kan styrke kvaliteten i velfærden ved brug af teknologi, og gøre borgernes hverdag lettere. Og den vej skal vi sætte ekstra turbo på.”

Borgerne forventer mere digitalisering af velfærden

Kommunernes ambitioner om at digitalisere flere dele af velfærden stemmer godt overens med danskernes syn på fremtiden.

Et flertal af borgere forventer mere digitalisering og bedre brug af data på en række velfærdsområder – og mange forventer tilmed, at servicen bliver bedre end i dag. Det stiller store krav til kommunernes tilgang til teknologi, mener Peter Rahbæk Juel:

”Digitaliseringen i kommunerne må ikke blot anskues som et nødvendigt onde. Det er vejen frem, hvis vi vil styrke kvaliteten i velfærden og bevare et højt serviceniveau, som møder borgernes forventninger,” siger Peter Rahbæk Juel og understreger samtidig vigtigheden af, at vi digitaliserer med stor omtanke:

”Vi skal sikre, at teknologien bliver brugt etisk forsvarligt og med fokus på at gøre menneskers liv bedre. Og at vi udvikler løsninger, som alle borgere og medarbejdere kan bruge — uanset digitale forudsætninger. Det er afgørende, hvis vi skal opnå succes, når velfærden bliver mere digital,” siger Peter Rahbæk Juel.

En digital politik med syv klare budskaber

Kommunernes Digitaliseringspolitik indeholder syv klare budskaber, der sætter retning for, hvordan kommunerne kan gentænke velfærden, og hvordan øget brug af teknologi kan bidrage til at løse arbejdskraftudfordringen og løfte den kommunale service.

Der lægges blandt andet op til, at kommunerne får sat digitalisering på dagsordenen på alle fagområder. Arbejdsgange og velfærdstilbud skal kigges efter i sømmene, og ud fra en faglig vurdering skal der tages stilling til, hvilke processer der kan digitaliseres, så hænder kan frigives.

Derudover skal kommunerne blive bedre til at dele viden med hinanden om de digitale løsninger, der allerede virker, så de kan komme ud og leve flere steder. Nye teknologier, som har stort potentiale til at modernisere og løfte velfærdsløsningerne, skal udforskes og tages i brug.

Hent Kommunernes Digitaliseringspolitik i pdf-format eller læs den i et skærmvenligt format her. Her finder du også en række cases, som kan bruges til inspiration for den gode digitalisering af velfærden.

  • PDF

    Gentænk Velfærden - Kommunernes digitaliseringspolitik

×

Log ind