20. maj 2022

KL om sundhedsaftale: Der er ingen tid at spilde

Aftalen om sundhedsreformen er et godt skridt, som for første gang sætter en retning for udviklingen af sundhedsvæsenet. Men vi kan kun styrke det nære sundhedsvæsen, hvis aftalen følges op med medarbejdere med de rette kompetencer, finansiering og en lovgivning, der sætter de rigtige rammer, siger KL’s formand og næstformand.

Med et voksende antal ældre og flere danskere med kroniske sygdomme som KOL, diabetes og muskel- og skeletlidelser er der brug for nytænkning af sundhedsvæsnet. Både for at sikre borgerne en god og nutidig behandling, der passer ind i deres hverdag, og for at sikre den bedste brug af sundhedsvæsenets ressourcer, så sygehusene ikke sander til.

 

Dét skal en sundhedsreform sikre, lyder det fra KL’s formand Martin Damm og næstformand Jacob Bundsgaard, som peger på, at den nye aftale om en sundhedsreform er et første skridt, der sætter det nødvendige arbejde i gang. Og der er ingen tid at spilde:

 

”Vi står som samfund med en kæmpe udfordring. Antallet af ældre og andelen af kronikere stiger voldsomt i disse år. Det lægger et enormt pres på vores ældresektor og på sundhedsområdet generelt. Det er udfordringer, vi ikke kan ansætte os ud af – hænderne er der simpelthen ikke. Derfor er der brug for nytænkning. Jeg er glad for, at en bred kreds af Folketingets partier nu er klar til at anerkende, at der skal ske noget andet. Og at dét især betyder, at vi skal styrke det nære sundhedsvæsen i kommunerne. Toget står nu klar på perronen, og destination er annonceret. Nu skal vi have toget hurtigt ud at køre, for tidsplanen er allerede skredet,” siger Martin Damm.

 

”Aftalen er et første skridt på vejen, men den løser ikke alle udfordringer. Det er afgørende, at aftalen følges op ad realistiske drøftelser af, hvordan vi håndterer de markante rekrutteringsudfordringer, vi står med. Det nytter fx ikke at frigøre kapacitet på sygehusene ved at flytte mere behandling ud i kommunerne, hvis det ikke følges op af personale med de rette kompetencer, finansiering og en lovgivning, der sikrer de rigtige rammer. Så skubber vi jo bare udfordringerne andre steder hen,” siger Jacob Bundsgaard.

 

Med aftalen er der afsat i alt 1,3 mia. kr. i perioden 2022-2025 og herefter 387 mio. kr. varigt.

 

”Nu er det vigtigt at få sat gang i arbejdet, og så er vi selvfølgelig optagede af, at der er sammenhæng mellem de opgaver, kommunerne får, den økonomi, der afsættes, og de muligheder vi har for at rekruttere personale. Rammer og politik skal passe sammen, og det ser vi frem til at drøfte med regeringen. I aftalen er der alene afsat penge til at få sat arbejdet i gang – de store investeringer skal komme i de kommende års økonomiaftaler,” siger Martin Damm.

 

Læs mere

Læs mere Find den politiske aftale her:

 

 

 

×

Log ind