16. maj 2022

Gyldal på Børn & Unge Topmøde: Vi skal have mere frihed til lokalt samarbejde i kommunerne

Kommunerne skal have mere frihed til at styrke det lokale samarbejde på børn- og unge området, siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg på Børn og Unge Topmødet 2022.

”Mange af vores børn og unge har det svært, men ingen kan skabe det gode børne- og ungeliv alene. Det er noget, vi skaber sammen i et fællesskab, hvor alle løfter med. For samarbejde giver klogere beslutninger.”

Sådan lød det fra Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, da han mandag bød over 1.500 kommunalpolitikere, direktører, chefer og andre interessenter på hele børne- og ungeområdet velkommen til KL’s årlige Børn & Unge Topmøde.

”Det er dog lettere sagt end gjort, for vi er del af en samfundsudvikling, som på børne- og ungeområdet er svær at få helt greb om: Der er flere og flere børn i folkeskolen, som har brug for en særlig indsats. Og der er flere og flere børn i dagtilbud, som også har brug for noget særligt,” sagde han på topmødet og fortsatte:

”Inklusion i både dagtilbud og skoler er i dag en kerneopgave. Men når flere og flere børn har brug for noget andet end de almene tilbud, må vi også turde spørge os selv og hinanden: hvordan kan vi gøre det bedre?”

Nyt udspil skal hjælpe tusindvis af unge i uddannelse eller job

KL har derfor i dag lanceret et ungeudspil med 20 anbefalinger, som skal hjælpe de 45.000 unge, der hverken er i gang med en uddannelse eller i job:

”Det er unge, hvis potentiale vi som samfund ikke er lykkedes med at forløse. Det er et problem. For det enkelte unge menneske. For samfundet. Og for os i kommunerne,” lød det fra Thomas Gyldal Petersen på topmødet.

Opgaven, omfanget og kompleksiteten er stor, understregede udvalgsformanden. Derfor kræver det både et politisk fokus, lederskab og samarbejde.

De bedste løsninger skal findes i lokale fællesskaber

KL arbejder for, at kommunerne får bedre og mere fleksible rammer for arbejdet med børn og unge. Statsministeren nævnte i sin nytårstale, at kommunerne skulle frisættes fra statslige regler og styring, Der skulle gives frihed til at vælge de bedste lokale løsninger, var meldingen. Og den idé hilste Thomas Gyldal Petersen velkommen:

”Men frihed er ikke fri leg. Frihed skal være bundet af de rette bånd. Frihed er at være forpligtet i fællesskab – lokalt først og fremmest. Og med frihed kommer ansvar. Vi har et ansvar for, at skoler, institutioner og forvaltninger arbejder sammen om, at alle børn altid får de bedste kort på hånden Det er vores ansvar, at de lokale ledelsesstrenge er stærke og intakte. Den gode lokale dialog og det udbytterige samarbejde skal have næring. Det skal stå på noget. Et fundament.”

Ved Børn og Unge Topmødet lancerer KL derfor – sammen med Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen – et nyt materiale, ”Dialog om skoleudvikling”, for at hjælpe den gode dialog på vej. Materialet skal fungere som inspiration til at udvikle det lokale samarbejde om skolen, lød det fra Thomas Gyldal Petersen:

”Vi ved godt, at den gode dialog ikke bare er noget, der komme dalende ned fra himlen. Frihed er at være bundet af de rette bånd.”

  • PDF

    BUTM 2022 - Thomas Gyldals velkomst tale

×

Log ind