05. maj 2022

Gode og ambitiøse indsatser i regeringens digitaliseringsstrategi

Efter mange år uden retning er det glædeligt at se ambitiøse mål, principper og indsatser i regeringens nationale digitaliseringsstrategi. Særligt vigtigt er det, at vi har blik for at få alle borgere med, og at vi tør sætte ambitionerne højt i forhold til at bruge teknologien til at gentænke vores velfærd, lyder det fra KL.

Regeringen har torsdag præsenteret en ny national digitaliseringsstrategi fra 2022-2026 med i alt 61 initiativer, som spænder over alt fra cybersikkerhed til grøn omstilling og digital dannelse.

Peter Rahbæk Juel, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, glæder sig over, at regeringen har blik for, at de digitale muligheder kan være med til at løse den store udfordring med mangel på arbejdskraft og skabe endnu bedre kvalitet i velfærden med brug af teknologi. 

”Det er godt med en fornyet interesse fra regeringen for det digitale område og en strategi, der indeholder ambitiøse mål, principper og indsatser. Det har vi brug for. Digitaliseringen åbner mange døre, og vi skal finde ud af, hvordan vi bedst udnytter de mange muligheder til at skabe endnu bedre kvalitet i velfærden. Særligt i forhold til at skaffe hænder i en tid, hvor vi er gevaldigt udfordret på manglen på arbejdskraft,” siger Peter Rahbæk Juel og fortsætter:

“Jeg savner dog lidt at se i strategien, at regeringen har modet til at tænke servicen og de juridiske rammer på ny, så vi for alvor kan realisere de potentialer, der er i teknologien. Skal vi lykkes, er det afgørende, at kommunerne inddrages, og at vi indgår nogle klare aftaler om, hvordan teknologien kan bruges til at løfte velfærden. Vi er klar og venter blot på regeringen.”

Alle skal med

Strategien bygger på anbefalinger fra Digitaliseringspartnerskabet, hvor KL har deltaget. Her var et særligt opmærksomhedspunkt fra KL, at alle borgere skal kunne komme med på den digitale rejse.

”Derfor er jeg glad for at se, at regeringen også har fokus på at få alle borgere med i vores velfærdssamfund uanset digitale kompetencer. Det må vi ikke glemme i jagten på de teknologiske muligheder. Vi har fortsat udfordringer, ligesom det kan være svært som pårørende at hjælpe borgere, der har svært ved det digitale,” siger Peter Rahbæk Juel.

Digital teknologiforståelse i hele uddannelseslivet

Et sidste punkt, der ifølge udvalgsformanden er værd at fremhæve, er ambitionen om at ruste alle danskere til en digital fremtid bl.a. ved at få teknologiforståelse ind i folkeskolens undervisning.

”Digitalisering er en naturlig del af vores liv i dag - fra børn, der leger med tablets og telefoner, til de mange digitale teknologier vi voksne skal kunne bruge på studiet, arbejdet og som borgere i velfærdssamfundet generelt. Derfor er det også helt afgørende, at alle børn – gennem hele deres uddannelsesliv – får basale digitale kompetencer, så de formår at navigere i og udnytte de digitale muligheder og samtidig også får redskaberne til at indgå i et demokratisk medborgerskab,” siger Peter Rahbæk Juel og fortsætter:

”Derfor er vi glade for at se, at regeringen vil have teknologiforståelse ind i folkeskolens undervisning. Vi ser det gerne både som et nyt, selvstændigt fag og som en del af de eksisterende fag. Og så håber vi også, at man vil brede det endnu mere ud, så digital teknologiforståelse bliver en del af hele uddannelseslivet.”

×

Log ind