10. maj 2022

Debatindlæg: Unges mentale sundhed skal være en topprioritet

Uanset om man er ung i København eller Vesthimmerland skal man få den hjælp, man har brug for, og her spiller kommunerne en afgørende rolle. Det er nemlig kommunerne, der kender borgerne og kan fange mistrivslen tidligt, skriver formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg, Christina Krzyrosiak Hansen.

Af Christina Krzyrosiak Hansen, formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg.

God mental sundhed er en helt grundlæggende forudsætning for resten af vores liv. Engang talte vi mest om den voksne generation, når vi talte om stress, angst og mistrivsel.

Virkeligheden i dag er en anden. Alt for mange unge i en meget tidlig alder har det skidt. Det skal vi have lavet om på.  

Men vi skal ikke behandle de unge som ofre – det er de ikke, og ingen unge ønsker at blive opfattet sådan.

Mistrivsel rammer skævt

Det er meget trist – men desværre ikke så overraskende – at der fortsat sker en voldsom stigning i mental mistrivsel, især hos unge. Og at de mentale helbredsproblemer stadig rammer enormt skævt. 

Vi ved, at det er unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse, som oftest mistrives. Derfor har vi brug for mere viden om, hvordan vi bedst hjælper denne gruppe. Kommunerne har forskellige vilkår, rammer og muligheder, men vi har en fælles forpligtelse i at sikre, at alle børn og unge, uanset hvor de bor, bliver hjulpet, hvis de har problemer.

Børn og unge, der vokser op i familier med for eksempel alkoholproblemer eller psykisk sygdom, har også særlig stor risiko for at mistrives. Derfor er det afgørende, at medarbejderne i kommunerne er rustet til at genkende de tidlige tegn på mistrivsel.

Unge i hele landet skal have hjælp

I kommunerne skal vi naturligvis også bidrage med særlige tilbud for at forebygge forværring og udvikling af psykisk sygdom til de børn og unge, som allerede oplever mistrivsel.

Mange kommuner arbejder med en række indsatser, som kan hjælpe børn og unge med for eksempel stress og angst, men der er behov for at sikre, at unge kan få den hjælp, de har brug for uanset, hvor i landet de bor. En opgave, som kommunerne skal have plads til at løse lokalt. 

Vi ved, at det har stor betydning for børn og unges trivsel at deltage i aktiviteter og indgå i fællesskaber med andre. Kommunerne kan derfor bidrage ved at skabe trygge rammer og styrke alles muligheder for at deltage i fællesskabet.

En tredjedel af landets kommuner samarbejder allerede i ABC for mental sundhed for at skabe inkluderende og meningsfulde fællesskaber for alle.

Aalborg er en af de kommuner, som arbejder med flere gode tiltag. De har bl.a. et tilbud til unge på ungdomsuddannelserne, hvor alle elever ved skoleårets start undervises af psykologer i at bruge forskellige redskaber til at håndtere stressede situationer. De tilbyder også enten gruppeforløb eller individuelle samtaler til unge, som har det svært. Det er indsatser som disse, der skal udbredes til hele landet. 

Behov for en samlet plan 

Der findes allerede et tilbud om gratis psykologhjælp til 18-24-årige, men der er brug for, at vi sætter endnu tidligere ind. Derfor foreslår KL, at der oprettes et gratis tilbud om psykologhjælp til de 6-18-årige, som skal ligge i kommunalt regi, da kommunerne kender borgerne og har mulighed for at vurdere, hvordan børn og unge bedst tilbydes hjælp lokalt.

Det skal sikre én indgang for børnene og deres familier, hvor de kan få den rette hjælp hurtigt, så vi kan gribe dem, inden problemerne når at udvikle sig. 

Og når dårlig mental sundhed bliver til egentlig psykisk mistrivsel, skal vi sikre, at de kan få den rette hjælp. I kommunerne skal vi blive mere skarpe på, hvordan vi hjælper unge, som er i særlig stor risiko for at mistrives psykisk, og hvordan vi kan forebygge forværring og udvikling af psykisk mistrivsel til egentlig sygdom.  

Derfor håber vi i kommunerne, at regeringen vil prioritere de unges mentale sundhed og tage det med i en kommende sundhedsreform og i arbejdet med en 10-års plan for psykiatrien. Kommunerne står i hvert fald klar, både til dialog og til at dele vores gode eksempler. 

Debatindlægget er bragt på Altinget Sundhed den 10. maj 2022

×

Log ind