18. maj 2022

Debatindlæg: Alle unge skal lykkes: Gentænk vejen til uddannelse og job

Der er brug for, at vi tør tage livtag med både vores uddannelsessystem og beskæftigelsessystem, hvis vi skal lykkes med flere unge, skriver Ulrik Wilbek, Thomas Gyldal Petersen og Peter Rahbæk Juel i et indlæg.

Af Thomas Gyldal Petersen, Peter Rahbæk Juel og Ulrik Wilbek, hhv. formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg og KL’s Socialudvalg

At få en uddannelse og et job. Det er målet for rigtig mange af os, når vi vokser op. Når vi til utallige familiefødselsdage skal svare på spørgsmålet: ”Hvad vil du så være, når du bliver voksen?”

Men for mange unge er vejen til en uddannelse og et job ikke altid farbar. Faktisk er der 45.000 unge under 25 år, som står tilbage, når deres jævnaldrende starter uddannelse, har gennemført en uddannelse eller er i job.

45.000. Det er et hjerteskærende tal. Og rigtig mange af de unge har en psykiatrisk diagnose, meget lave karakterer og har haft sociale problemer i barndommen. Det gælder faktisk 3 ud af 4, viser en ny Momentum-analyse. Derfor er det en kompleks opgave at få dem godt på vej i livet – og hen til vejen med uddannelse og job.

Men at det er svært, betyder ikke, at vi skal give op. Tværtimod. For bag mange af disse unge mennesker gemmer sig et potentiale, der ikke er blevet set, historier om nederlag fra et system, der ikke kunne rumme dem, og dermed en grundlæggende følelse af at stå uden for vigtige fællesskaber. Det kan og skal vi gøre bedre.

Der er lige nu stor politisk opmærksomhed på ungedagsordenen og dens potentialer. Den uddannelsespolitiske målsætning lyder, at tallet 45.000 skal være halveret om 8 år. Det betyder, at vi hvert år fra nu og frem til 2030 skal have 2300 flere unge i job og uddannelse, end vi får i dag. Det kræver, at vi tør tage nogle livtag med både vores uddannelsessystem og beskæftigelsessystem.

Udspil med 20 anbefalinger

KL har præsenteret et udspil med 20 anbefalinger, der gør netop dét. Vi foreslår fx, at 10. klasse laves om, så det i højere grad skræddersyes til at gøre de unge klar til den videre færd i uddannelsessystemet frem for at være en afslutning på folkeskolen. Vi foreslår også, at man dropper kravet om, at unge skal tage en uddannelse før job, så flere af de unge, der i årevis ellers hænger fast i kontanthjælpssystemet og ikke kan gennemføre en uddannelse, får mulighed for at komme ud i et job før uddannelse.

Vi skal have fokus på at give de unge succesoplevelser i folkeskolen, hvor præstationspres afløses af en undervisning, der er mere på de unges præmisser og mere praktisk orienteret. Vi skal sikre, at overgangen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelsen er god og hjælpsom, så vi får gelejdet de unge på rette spor fra starten. Vi skal indrette ungdomsuddannelserne, så flere rent faktisk gennemfører. Og så skal vi blive endnu bedre til at få de unges behov og kompetencer i fokus, når vi møder dem i jobcenteret – frem for rigid og firkantet lovgivning, der ikke ser de unges potentialer.

Vi skylder de unge at gøre det bedre. Og vi håber, at vores 20 anbefalinger til regeringen, kommunerne og uddannelsesinstitutionerne vil bane vejen for løsninger, der kan gavne og styrke alle unge og særligt de unge, som har brug for en anden vej for at få forløst deres potentiale. Vi ser frem til dialogen.

Debatindlægget er bragt i Avisen Danmark den 18. maj 2022 

  • PDF

    Alle unge skal lykkes - gentænk vejen til uddannelse og job.pdf

×

Log ind