25. maj 2022

Aalborg Kommune vinder KL’s forebyggelsespris 2022

Kommunernes forebyggelsespris er netop blevet uddelt for tredje gang på årets Social- og Sundhedspolitiske forum. Det blev Aalborg Kommune og kommunens 13 ungdomsuddannelser, der i et stærkt felt af nominerede løb med prisen.

 Onsdag formiddag løb Aalborg Kommune og kommunens 13 ungdomsuddannelser med KL’s forebyggelsespris 2022, under dette års Social- og Sundhedspolitisk forum i Aalborg. De har etableret et partnerskab, hvor de i samarbejde skaber sunde rammer og sundhedstilbud – tæt på de unges hverdag.

KL’s Sundheds- og Ældreudvalg oprettede i 2019 KL’s Forebyggelsespris, som i år uddeles for tredje gang. Prisen uddeles for at sætte fokus på det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i kommunerne og for at hylde alle de mange gode indsatser, kommunerne leverer til borgere i alle aldre.

I år har kommunerne kunne indstille tiltag og indsatser inden for alle de klassiske forebyggelsesområder til forebyggelsesprisen – de to øvrige finalister var Viborg Kommune med deres initiativ Tobaksfri idrætsliv og Skive Kommune med initiativet Tidlig Forebyggelse. Alle tre finalister har i år haft fokus på børn og unges sundhed og mentale trivsel.

”Vi har haft rigtig mange gode indstillinger i feltet i år. Man kan ikke være i tvivl om, hvor meget det forebyggende arbejde fylder i kommunerne. Ungdomsuddannelserne danner ramme om en stor del af de unges liv. Så uanset om vi taler tobak, seksuel sundhed eller mental trivsel, så er ungdomsuddannelserne en helt central arena for forebyggelse,” siger medlem af KL's Sundheds- og Ældreudvalg, Sisse Marie Welling. Hun fortsætter: 

”Partnerskabet mellem Aalborg Kommune og ungdomsuddannelserne er en sympatisk, helhedsorienteret og tværgående indsats. Det er udtryk for en langvarig og systematisk indsats, hvor man samarbejder på alle niveauer indsatsen kombinerer det forebyggende og det foregribende og der er fokus på at inddrage og engagere alle aktører også de unge. Partnerskabet er veletableret og udgør en vigtig ramme for at arbejde systematisk med sundhedsfremme- og forebyggelse både på strategisk niveau og i relation til konkrete fælles politiker og indsatser.”

Med partnerskabet møder alle unge på ungdomsuddannelserne i Aalborg Kommune de samme sunde rammer og mulighed for sundhedstilbud i forhold til både fysisk og mental sundhed. Formålet er at fremme unges sundhed og trivsel, herunder at forebygge uddannelsesfrafald. Partnerskabet består af tre elementer tilbud på ungdomsuddannelserne, tværgående og fælles initiativer, ledelsesnetværk og forebyggelsesnetværk.

×

Log ind