27. juni 2022

Nyt samarbejde mellem Ungeklimarådet og KL skal få flere unge ud på cykelstierne

Ungeklimarådet og KL igangsætter og inviterer relevante aktører til et samarbejde, der skal få flere unge op på cyklen. Samarbejdet skal bidrage til, at unge i fremtiden transporterer sig mere grønt og på en sundere måde.

Undersøgelser viser, at færre danskere hopper op på cyklen, når de skal fra A til B. Fra 2014 til 2019 blev der i Danmark cyklet knap 20 pct. mindre, og det er særligt børn og unge, der cykler mere sjældent.

Det er en alvorlig udvikling, for forskning viser, at gode cykelvaner skabes i ungdomsårene. Formand for KL’s ad hoc udvalg for klimasamarbejde, Frank Schmidt-Hansen, er derfor glad for, at KL og Ungeklimarådet sammen med andre relevante aktører vil gøre noget ved problemet:

”Det er meget ærgerligt, at børn og unge i dag cykler mindre. Den udvikling skal vi have vendt, så flere i fremtiden vælger cyklen til i deres hverdag. Både for deres egen sundheds skyld og for klimaet. Vi skal transportere os mere grønt, og her spiller vores cykelvaner en vigtig rolle. Vi inviterer derfor alle relevante aktører på området til at deltage i samarbejdet, og så skal vi først og fremmest tale med de unge om, hvad der skal til for at få dem ud på cykelstierne,” siger Frank Schmidt-Hansen.

KL og Ungeklimarådet er enige om, at der er behov for at belyse problemstillingen fra flere sider. Derfor inviterer parterne andre relevante aktører til et bredt samarbejde, så man i fællesskab kan finde effektive og holdbare initiativer, der får flere unge til at vælge cyklen til.

 

Indsatser i øjenhøjde

Hvis flere skal op på sadlen, kræver det en styrket indsats i samarbejde med de unge. I løbet af sensommeren 2022 vil Ungeklimarådet og KL sammen med relevante aktører formulere en plan for aktiviteter og mål for samarbejdet, og tanken er bl.a. at involvere både folkeskoler og ungdomsuddannelser. Her er der bl.a. fokus på at nå ud til de unge på en god måde og tale med dem i øjenhøjde:

"Hos Ungeklimarådet har vi et stort fokus på unges mentale sundhed, vaner og bæredygtighed generelt. Et øget fokus på cykling vil være med til at fremme netop disse områder. Det er vigtigt for Ungeklimarådet, at dette initiativ bliver i samarbejde med de unge, og ikke blot en udskamning af unge, som af en eller flere årsager fravælger cyklen. Således har både forældre, unge, skoler og kommuner et ansvar for at gå forrest, så flere vælger cyklen," siger Anna Bak Jäpelt fra Ungeklimarådet.

×

Log ind