21. juni 2022

Midtvejsevaluering af a-kasseforsøg siger intet om, at a-kasserne er bedre til opgaven end jobcentre

Man kan ikke bruge midtvejsevalueringen af tilfredsheden blandt ledige i a-kasseforsøget til at konkludere, at opgaven med forsikrede ledige bør ligge et andet sted end i jobcentrene, lyder det fra Peter Rahbæk Juel.

En ny tilfredshedsmåling af a-kasseforsøget, som Rambøll står bag, viser en højere tilfredshed blandt de borgere, som er omfattet af forsøget, men den siger intet om beskæftigelseseffekten.

Tværtimod findes der ingen data, der viser, at flere ledige kommer i job, hvis de er en del af a-kasseforsøget. Og derfor skal man passe på med at drage forhastede konklusioner om at flytte opgaven, lyder det fra Peter Rahbæk Juel, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

”Jeg har stor respekt for a-kassernes arbejde, og de er en vigtig del af det danske beskæftigelsessystem. De ledige, der har været omfattet af forsøget, har fået færre obligatoriske samtaler, da a-kasserne har mulighed for at slå jobsamtaler og CV-samtaler sammen. Dén mulighed har vi ikke i jobcentrene. Og så forstår jeg egentlig godt, at de ledige er mere tilfredse, når de ikke inden for 14 dage skal til en samtale i både jobcentret og a-kassen. Men derfra og så til at konkludere, at jobcentrene ikke er opgaven voksen, når vilkårene er vidt forskellige, er helt forfejlet,” siger KL-udvalgsformanden.

Flere i job og tilfredse virksomheder

Han fremhæver, at jobcentrene faktisk har en højere succesrate, når det kommer til at få de ledige i job. STAR’s seneste monitoreringsrapport fra februar 2022 viser, at 5 pct. flere ledige er i beskæftigelse efter 6 måneders ledighed, hvis de har haft et kontaktforløb i jobcenteret.

Samtidig peger han på, at virksomhederne er overordentligt godt tilfredse med deres samarbejde med jobcentrene. KL’s seneste tilfredshedsmåling fra 1. kvartal af 2022 viser nemlig, at 86 pct. af virksomhederne er tilfredse. Og det går fremad. I 4. kvartal af 2021 var det 8 ud af 10, der var tilfredse.

Peter Rahbæk Juel opfordrer derfor de partier, der i øjeblikket forhandler om en ’nytænkning af beskæftigelsesindsatsen’, til at tænke sig om en ekstra gang, før de flytter kontaktforløbet med de forsikrede ledige til a-kasserne.

”Der er 2 parter i et jobmatch – borgerne og virksomhederne. Og naturligvis er borgernes tilfredshed et rigtig vigtigt parameter. Men man kan ikke nøjes med at se på dét. Og i en situation som den, vi står i nu, hvor vi mangler arbejdskraft, er det ekstra vigtigt med en let adgang til rekruttering af medarbejdere, uanset om det er en ufaglært eller en akademiker, man skal bruge. Her skal virksomhederne have én indgang til et jobcenter, som kender virksomheden, borgerne og de lokale forhold. Virksomhederne skal ikke bøvle med at manøvrere rundt efter arbejdskraft hos 22 forskellige aktører,” siger Peter Rahbæk Juel.

Nytænk nu indsatsen

KL opfordrer til, at man bruger forhandlingerne om ’nytænkning af beskæftigelsesindsatsen’ til for alvor at nytænke beskæftigelsesindsatsen.

”Vi har brug for en beskæftigelsesindsats, som i langt højere grad kan tage udgangspunkt i de ledige og det jobmarked, vi har. Vi har derfor bl.a. foreslået et Virtuelt Jobunivers, som giver mulighed for et nyt og mere fleksibelt samarbejde mellem jobcentre og a-kasser – til gavn for borgerne. Vi er helt enige i, at der er brug for nytænkning – men den nytænkning får vi ikke ved at flytte opgaven og gøre beskæftigelsesindsatsen mere silodelt,” siger Peter Rahbæk Juel. 

×

Log ind