07. juni 2022

KL roser ny aftale: Et paradigmeskift i lovgivningen

En ny og bred politisk aftale om en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse og sammensatte behov vækker glæde i KL. Aftalen sikrer friere rammer i lovgivningen til, at kommunernes medarbejdere og borgerne i fællesskab kan finde frem til de bedste løsninger.

Regeringen og et bredt flertal har indgået den længe ventede aftale om udmøntningen af de 10 principper for en ny lov om helhedsorienteret indsats, som partierne på Christiansborg blev enige om i december 2018.

I KL hilser formand for Socialudvalget, Ulrik Wilbek, aftalen velkommen. Ifølge Ulrik Wilbek har den været værd at vente på:

”Aftalen repræsenterer et paradigmeskift i lovgivningens tilgang til mødet med borgerne. I stedet for flere regler og mere silotænkning får vi nu en helt klar tilkendegivelse fra Folketinget af, at medarbejdere og borgere i stedet skal have frihed til i fællesskab selv at finde frem til de bedste løsninger. Det er jeg selvsagt rigtig glad for,” siger han og fortsætter:

”I kommunerne har vi længe arbejdet målrettet med helhedsorienterede indsatser og med at inddrage borgerne endnu mere i deres egne sager, så man sammen finder et godt match i indsatsen. Det er jeg glad for, at man nu har taget til sig på Christiansborg, så det også afspejler sig i lovgivningen.”

Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, Peter Rahbæk Juel, roser også den nye aftale:

”Det er positivt, at man fra Christiansborg anerkender den komplekse opgave, vi i kommunerne står med, og at man nu er enige om at skabe friere rammer, så vores medarbejdere i endnu højere grad kan bruge deres faglighed i dialogen med borgerne og tænke på tværs af siloer. Det er den helt rigtige vej at gå, og i kommunerne ser vi frem til at samarbejde med staten om at gøre den nye tilgang til virkelighed,” siger han.

Han betoner dog samtidig, at den store opgave fortsat ligger forude:

”Det er utrolig vigtigt, at vi nu – i kommuner og Folketing – holder hinanden fast på at efterleve aftalen, så borgere og medarbejdere rent faktisk kommer til at opleve friere rammer og færre bureaukratiske benspænd. Derfor er jeg glad for, at man over de næste år kommer til at lave flere evalueringer af, om borgerne oplever bedre samarbejde, og om målet om øget beskæftigelse og livsmestring bliver indfriet. For det er det, der tæller.”

×

Log ind