02. juni 2022

Et langt og godt seniorarbejdsliv skal bidrage til at sikre fremtidens velfærd

KL og Forhandlingsfællesskabet står sammen om at ville give flere seniorer lyst til og mulighed for at blive længere tid på det kommunale arbejdsmarked. Derfor lancerer parterne i dag Seniorpartnerskabet, som sammen med kommunerne skal styrke og inspirere den kommunale seniorindsats.

Ældre medarbejdere spiller en vigtig rolle på de kommunale arbejdspladser. Deres kompetencer og erfaring har stor betydning for løsningen af de kommunale opgaver. Senere tilbagetrækning og et godt seniorarbejdsliv er relevant for alle medarbejdere og på alle arbejdspladser. En styrket seniorindsats i kommunerne skal derfor give flere ældre medarbejdere lyst til og mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet.

En af de største velfærdsudfordringer i dag er manglen på arbejdskraft, og kommunerne står allerede nu med store rekrutteringsudfordringer på en række områder.

”Allerede nu ved vi, at der på flere kommunale områder er mangel på medarbejdere; mindre årgange, flere ældre. Det er ikke kun et problem i forhold til den velfærd, vi kan levere – det går også udover arbejdsmiljøet og vilkårene for de medarbejdere, vi har i dag. Desuden er det dobbeltærgerligt, at vi ofte siger for tidligt farvel til nogle af de mest erfarne medarbejdere. Det skal vi gøre noget ved,” siger Mona Striib, formand for Forhandlingsfællesskabet.

Udfordringen betyder, at der skal skrues på andre knapper. Allerede i dag arbejder kommunerne med at give flere medarbejdere lyst til og mulighed for at gå op i tid. Med Seniorpartnerskabet sætter KL og Forhandlingsfællesskabet fokus på endnu en løsning: At flere ansatte, der nærmer sig pensionsalderen, får lyst til og mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet på en måde, som er hensigtsmæssig for både arbejdspladsen og den enkelte medarbejder.

Og potentialet er tydeligt; I dag er mere end hver fjerde kommunale medarbejder over 55 år, og med den nuværende tilbagetrækningsalder betyder det, at 100.000 kommunale medarbejdere går på pension frem til 2030.

Bliv en del af Seniorpartnerskabet

”Kommunerne står over for en enorm rekrutteringsudfordring, og fastholdelse af flere ældre erfarne medarbejdere er en vigtig brik i at løse den udfordring. Mange kommuner er godt i gang og arbejder allerede målrettet på, at flere medarbejdere får lyst til og mulighed for at blive længere. Og med Seniorpartnerskabet sætter vi nu yderligere skub under den dagsorden ved i fællesskab at dele viden, erfaringer og sammen finde de løsninger, der skal til for, at man lokalt kan gøre en forskel,” siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Partnerskabet byder alle de kommuner velkommen, der vil dele deres erfaringer og bidrage til at udvikle løsninger. Både de kommuner, som allerede har erfaringer, som andre kan få glæde af – og de kommuner, som ønsker inspiration og samtidigt at bidrage til at udvikle og afprøve nye tilgange og indsatser i den seniorpolitiske værktøjskasse.

Kommunerne kan frem til 1. september 2022 tilmelde sig og blive en del af Seniorpartnerskabet. For alle interesserede holder Partnerskabet et digitalt kick-off d. 22. juni 2022 kl. 14 til 15.

Tilmelding via KL’s hjemmeside: https://tilmeld.kl.dk/seniorpartnerskab2022.

På Kick-off mødet er der mere information om partnerskabet, hvad det vil sige at være en del af det, og hvad man kan få ud af det som kommune. Det er også muligt at finde mere information om Seniorpartnerskabet og tilmeldingsprocessen på Seniorpartnerskabet | VPT

×

Log ind