30. juni 2022

Dosispakket medicin frigiver tid til kerneopgaven

Aftalen om honorering af læger for deres arbejde med dosispakket medicin er blevet forlænget frem til 1. december 2022. Dosispakket medicin frigiver mere tid til andre opgaver for sygeplejersker og SOSU’er, og derfor er aftalen en del af løsningen på den store arbejdskraftsudfordring.

Kommunerne og det øvrige sundhedsvæsen mangler desperat flere hænder. Samtidig er antallet af borgere med behov for hjælp til dispensering af medicin støt stigende.

”Det er vigtigt, at vi drøfter alle muligheder for at give medarbejderne i kommunerne mere tid til kerneopgaven; nemlig at give den nødvendige pleje og omsorg til de ældre, syge og svage borgere. En af løsningerne er at frigive arbejdskraft ved at automatisere dosisindpakning af medicin. Det er et godt eksempel på, hvordan vi kan bruge de kræfter, vi har i sundhedsvæsenet bedst muligt,” siger Sisse Marie Welling, der er medlem af KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

Hun glæder sig derfor over, at RLTN og PLO nu har forlænget en aftale om at honorere læger for deres arbejde med dosispakket medicin frem til december 2022. Det betyder, at borgeres medicin kan blive pakket automatisk på apotekerne frem for, at de enkelte sygeplejersker og social- og sundhedsmedarbejdere skal gøre det manuelt for hver enkelt borger.

Dosispakket medicin har et stort potentiale

I marts 2020 igangsatte Aalborg Kommune en indsats for at få flere borgere på dosispakket medicin. Her målte man, at manuel dispensering af medicin i æsker i gennemsnit tager ca. 30 minutter pr. borger pr. 14. dag, og at man for hver 75 borgere på dosispakket medicin kan frigøre et helt årsværk til kerneopgaven. Derfor anslår Aalborg Kommune, at man kan spare tid, der svarer til 13-20 fuldtidsstillinger, hvis der kommer mellem 1.000-1.500 flere borgere på dosispakket medicin. Dermed kan medarbejderne bruge en større del af deres tid på andre mere borgernære opgaver.

KL har med afsæt i erfaringer samt nationale og internationale data undersøgt, at man kan frigøre 850 årsværk ved at lade apotekerne maskinindpakke medicindoser, frem for at sygeplejersker og SOSU’er skal bruge deres arbejdstid på manuelt at putte piller i dosis-æsker.

Dosispakket medicin vil også styrke patentsikkerheden. Teknologien indeholder nemlig en sikkerhedsprocedure, der sørger for, at indholdet i dosisposerne stemmer overens med lægens ordinationer.

Sisse Marie Welling håber, at forlængelsen og de gode resultater baner vej til en permanent aftale:

”Teknologien bag og rammerne for den automatiske dosering er stort set på plads. Patientsikkerheden er større. Medarbejderne får mere tid til borgerne. What’s not to like? Hvis den politiske vilje er der, skal der bare sættes strøm til,” siger Sisse Marie Welling.

×

Log ind