29. juni 2022

1.500 ukrainske flygtninge er kommet i job

En rundspørge blandt kommunerne viser, at omkring 1.500 ukrainske flygtninge er kommet ind på det danske arbejdsmarked. KL’s formand Martin Damm er stolt af kommunernes store indsats for at få ukrainerne i job, men påpeger samtidig, at flygtningenes manglende sprogkundskaber udgør en kæmpe udfordring.

17 procent af de ukrainske flygtninge mellem 17 og 66 år er kommet i job, svarende til cirka 1.500 personer. Det viser en rundspørge, KL har foretaget blandt landets kommuner i uge 24. 73 ud af 98 kommuner har deltaget.

Formand for KL, Martin Damm, tager positivt imod tallene:

”I kommunerne arbejder vi lige nu benhårdt på at hjælpe de ukrainske flygtninge med at komme ind på arbejdsmarkedet. Det er en stor og svær opgave, men vi har i tæt samarbejde med erhvervslivet skruet på alle tænkelige håndtag, og jeg synes, vi kan være stolte af, at så mange ukrainere på nuværende tidspunkt har fået job,” siger han.

I rundspørgen peger kommunerne desuden på, at ukrainernes manglende sprogkundskaber inden for dansk og engelsk kombineret med virksomhedernes sprogkrav udgør den største barriere for at få de ukrainske flygtninge i arbejde. Det overrasker ikke Martin Damm:

”Der er ingen tvivl om, at man ikke bare kan integrere de ukrainske flygtninge på det danske arbejdsmarked med et snuptag, og særligt sprogbarriererne har vist sig at være vanskelige at overkomme. Derfor er det også vigtigt, at både kommuner og virksomhederne udviser fleksibilitet, så vi sikrer, at ukrainerne kan arbejde og gå til sprogundervisning på samme tid. Det har vi allerede flere steder gode erfaringer med.”

Pres på dagtilbud

KL har derudover foretaget en rundspørge blandt kommunerne om modtagelsen af ukrainske børn i dagtilbud og skoler. Rundspørgen er ligeledes foretaget i uge 24 og er blevet besvaret af 79 ud af 98 kommuner.

Rundspørgen viser, at flere kommuners dagtilbud lige nu er under pres på grund af de mange ukrainske børn og unge, der er kommet til Danmark. En tredjedel af kommunerne svarer, at de pt. oplever udfordringer med kapaciteten på området for de 0-2-årige, mens 20 procent melder om aktuelle kapacitetsudfordringer på området for de 3-5-årige.

”De ukrainske børn skal have et godt og ordentligt tilbud her i Danmark, og samtidig er børnepasning en vigtig forudsætning for, at de ukrainske mødre kan komme i job. Derfor knokler alle kommuner for at sikre nok dagtilbudspladser, men vi må også erkende, at det er en kæmpestor opgave, der flere steder sætter kommunerne og de ansatte under et gevaldigt pres,” lyder det fra Martin Damm.

×

Log ind