05. juli 2022

Ny rapport: Hver sjette lønmodtager arbejder i en kommune

Det kommunale arbejdsmarked beskæftiger over en halv million mennesker. Det gør kommunerne til den største offentlige arbejdsgiver. Gennemsnitsalderen er faldet og tilbagetrækningsalderen er steget i løbet af de senere år. Det viser den nye KL-rapport, Det kommunale arbejdsmarked i tal 2021.

De kommunalansatte udgør over halvdelen af de offentlige lønmodtagere. Det er næsten en sjettedel af det samlede danske arbejdsmarked. Udviklingen på det kommunale arbejdsmarked har dermed både stor betydning for samfundsøkonomien og den enkelte borger, som benytter sig af forskellige kommunale tilbud, herunder alt fra de store velfærdsområder som fx ældrepleje, børnepasning og folkeskolen til ansatte på jobcentre, bygningskonstruktører, rengøringspersonale.

Rapporten giver indsigt i forskellige tendenser på det kommunale arbejdsmarked, fx aldersfordeling, arbejdstid, sygefravær, kønsfordeling med videre.

 

Flere kvindelige ledere, flere unge og flere arbejdsår

Det Kommunale Arbejdsmarked i tal fra 2021 viser blandt andet, at flere kvinder har fået plads i kommunal topledelse. Andelen af kvindelige kommunaldirektører er steget fra 10 pct. i 2012 til 21 pct. i 2021, og blandt forvaltningschefer er der sket en stigning fra 29 pct. til 40 pct.

Der er kommet flere elever og studerende i kommunerne siden 2017. Efter at have oplevet en nedgang i andelen af elever og studerende frem til 2017 er udviklingen vendt, så niveauet er det højeste siden 2013. Særligt andelen af SOSU-elever er fordoblet siden 2017.

Derudover viser rapporten, at gennemsnitsalderen for kommunalt ansatte er faldet til 44,6 år. Det er den laveste gennemsnitsalder siden 2012. Samtidig er tilbagetrækningsalderen for de kommunale medarbejdere steget med 2 år siden 2011.

 

Mere om Det kommunale arbejdsmarked i tal 2021

KL’s rapport, ’Det kommunale arbejdsmarked i tal’, giver et overblik over tal og fakta om kommunernes medarbejdere i 2021.

Læs mere om det kommunale arbejdsmarked i rapporten her.

×

Log ind