12. januar 2022

Løft af kapacitet i kommunerne er en afgørende forudsætning for psykiatriens 10-årsplan

KL hilser det faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien velkomment, og socialudvalgsformand, Ulrik Wilbek, roser blandt andet anbefalingerne om styrket samarbejde mellem kommuner og regioner. Han fremhæver også, at et markant løft af kapaciteten i socialpsykiatrien og til børn og unge, der mistrives, er en afgørende forudsætning for planens succes.

Sundhedsstyrelsen har i dag offentliggjort det faglige oplæg til den længe ventede 10-årsplan for psykiatrien. Et arbejde, der blev skudt i gang i sommeren 2020, og som nu er mundet ud i 37 anbefalinger.

I KL hilser socialudvalgsformand, Ulrik Wilbek, det faglige oplæg velkomment og glæder sig over, at der nu er fremskridt i 10-årsplanen for psykiatrien. Han påpeger også, at oplægget indeholder flere positive elementer, herunder et bud på en fornuftig prioritering af oplæggets mange anbefalinger.

For eksempel anbefales det i det faglige oplæg, at der prioriteres tidlige indsatser til børn og unge, der mistrives mentalt, og der anbefales også et løft nu og her af indsatsen for mennesker med svære psykiske lidelser. Ulrik Wilbek betoner:

”Når flere mennesker har brug for hjælp, og en større del af opgaven er flyttet fra hospitalerne og ud i kommunerne – jamen, så er det helt nødvendigt med et markant løft af socialpsykiatriens kapacitet og en stærk prioritering af midler til tidlige indsatser for de mange børn og unge, der mistrives mentalt. Dette oplever vi, at alle aktører peger på, og det skal være denne 10-årsplan, der for alvor bidrager til, at kommunerne får mulighed for at løfte opgaven. Vi har massivt brug for et reelt løft, og behovet er påtrængende,” siger han og fortsætter:

”Derfor bekymrer det mig, at mange af indsatserne i oplægget ganske enkelt ikke løfter hverdagens drift nu og her til gavn for de mennesker, der har brug for det lige nu. Mange af de foreslåede initiativer har karakter af statslige projekter, undersøgelser og analyser, men hvis vi virkelig skal forbedre vilkårene for børn, unge og voksne med psykiske lidelser, dur det ikke, at ressourcerne går til statslige styrelser frem for til mere kapacitet ude i virkeligheden. Vi har ventet længe nok.”

Brug for høj kvalitet og styrket samarbejde

Derudover hæfter Ulrik Wilbek sig ved, at Sundhedsstyrelsens faglige oplæg fokuserer på, at psykiatriens tilbud skal være ensartede. Ensartethed giver ifølge Ulrik Wilbek god mening i forhold til kvaliteten af indsatser, men:

”Når det kommer til behandlingen af det enkelte menneske, må ensartethed aldrig være et mål i sig selv. Mennesker med psykiske lidelser har brug for individuelt tilpassede tilbud, og derfor mener jeg, at lige høj kvalitet gennem individuelle forløb og indsatser bør være målet frem for at ensarte alt,” siger han og fortsætter:

”Desuden er det forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man bedst organiserer sin indsats, da for eksempel befolkningssammensætning, afstanden mellem husene og geografien alt sammen spiller ind. Derfor mener jeg, at man bør sætte kommunerne fri til at sammensætte det bedste lokale tilbud frem for at pålægge os flere bureaukratiske bindinger og overflødige statslige detailkrav, der tager værdifuld tid fra borgerne.”

Ulrik Wilbek roser til gengæld, at det faglige oplæg anbefaler styrket samarbejde mellem kommuner og regioner, blandt andet via mulighed for lægefaglig rådgivning, udgående funktioner fra regioner til kommuner og brobygningsfunktioner.

”Hvis vi skal skabe bedre og mere sammenhængende tilbud til mennesker med psykiske lidelser, er der brug for såvel et styrket, ligeværdigt samarbejde mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien som et stærkere samarbejde mellem børne- og ungepsykiatrien og kommunerne. En del af anbefalingerne er tiltag, der er forsøgt før med vekslende succes, og derfor er det utroligt vigtigt, at der bliver sikret de nødvendige rammer og ressourcer, så alle parter har mulighed for at prioritere et tættere samarbejde,” afslutter han.

×

Log ind