20. januar 2022

KL uddeler ny klimapris ved Kommunalpolitisk Topmøde

Kommunerne yder en kæmpe indsats for at finde bæredygtige løsninger og drive den grønne omstilling i alle dele af Danmark. Det fortjener opmærksomhed og anerkendelse, og derfor stifter KL nu KLimaprisen, som uddeles første gang på Kommunalpolitisk Topmøde 2022.

Klimakrisen er den største globale udfordring, vi står over for som samfund. Konsekvenserne af klimaforandringerne er mærkbare i hver eneste kommune, og både borgere og kommunale politikere er optagede af at finde de rigtige grønne løsninger.

Derfor indfører KL nu en ny tilbagevendende pris, KLimaprisen, der bliver uddelt for første gang til Kommunalpolitisk Topmøde 2022, som i år afholdes den 17.-18. marts.

”Klimakrisen er vor tids største globale udfordring, og jeg tror, de fleste af os er bekymrede for, hvilket samfund vi efterlader til de kommende generationer. Jeg er glad for, at vi med den nye pris får mulighed for at fremhæve nogle af de mange dygtige og idérige kræfter ude i kommunerne, der hver dag knokler for den grønne omstilling, og som med lokale løsninger i allerhøjeste grad er med til at sikre et mere bæredygtigt Danmark,” fortæller formand for KL’s miljø- og forsyningsudvalg, Birgit S. Hansen.

Prismodtageren vil være en kommune, som har udviklet en innovativ og effektiv klimaløsning, der også har potentiale til at blive spredt til andre steder. Det kan for eksempel være indsatser, som er sket i kommunalt regi eller i samarbejde med andre aktører såsom virksomheder og civilsamfundsorganisationer.

Indstillinger til KLimaprisen modtages via nedenstående skabelon og skal sendes til kifi@kl.dk. KL skal modtage alle indstillinger senest den 20. februar.

  • DOCX

    Skabelon for indstilling til KLimaprisen 2022.docx

×

Log ind