13. januar 2022

KL’s formand: Manglen på arbejdskraft truer vores velfærdskontrakt med danskerne

På Kommunaløkonomisk Forum 2022 debatterede Jacob Bundsgaard og finansminister Nicolai Wammen, hvordan udfordringerne med manglende arbejdskraft bedst kan løses. Budskabet fra KL’s formand var klart: Der er brug for en politisk diskussion om, hvordan man vil prioritere behovet for arbejdskraft i vores velfærdssamfund.

Hvad gør vi ved manglen på arbejdskraft i den offentlige sektor? Det var temaet, da formand for KL Jacob Bundsgaard og finansminister Nicolai Wammen i dag mødtes til debat på Kommunaløkonomisk Forum 2022.

Op til Kommunaløkonomisk Forum 2022 har KL offentliggjort en ny analyse, der viser, at den offentlige sektor får behov for ca. 44.000 ekstra medarbejdere frem mod 2030, hvis der skal være det samme antal hænder pr. borger i velfærdssamfundet i takt med, at antallet af ældre stiger.

Samtidig forventes det samlede arbejdsudbud kun at stige med ca. 50.000 personer, og det efterlader blot 6.000 medarbejdere til den private sektor frem mod 2030. En sektor, hvor man ellers de seneste 20 år i gennemsnit har øget beskæftigelsen med 10.500 om året.

”Vi står med en ligning, der ikke går op, og vi mærker allerede konsekvenserne i kommunerne,” sagde Jacob Bundsgaard i debatten med finansministeren og pegede bl.a. på, at manglen på arbejdskraft truer kommunernes velfærdskontrakt med borgerne.

”Det kan godt være, at vi har råderummet til at øge kvaliteten af den velfærd, vi leverer, men hvis vi ikke kan skaffe hænderne, kommer det ikke til at ske. Under corona har vi set, at nogle kommuner er gået i nødberedskab på ældreområdet. Det er en forsmag på, hvad det er for nogle ting, der kommer til at ske i fremtiden, hvis ikke vi får øget arbejdsudbuddet tilstrækkeligt eller øget produktiviteten i den måde, vi løser opgaverne på.”

Send flere hænder

Derfor er det ifølge KL’s formand også helt afgørende, at regeringen og Folketinget agerer med- og ikke modspiller for kommunerne.

”Vi er nødt til at bringe lidt ædruelighed ind i den politiske diskussion. Ligesom når vi allokerer økonomiske ressourcer til et område, så er vi også nødt til at allokere hænder. Hvad enten det er til minimumsnormeringer, færre elever i klasselokalet eller lignende, så kan vi ikke kun levere de økonomiske ressourcer, vi skal også finde hænderne. Og dét betyder noget for den samtale, vi har,” lød det fra Jacob Bundsgaard.

Han opfordrede dermed også politikerne på Christiansborg til at tilpasse deres udmeldinger, så danskerne ikke forventer højere service, end der er hænder til at levere.

Analyse understreger behov for prioritering

Tallene i KL’s analyse understreger ifølge Jacob Bundsgaard, at der er akut brug for en ordentlig politisk diskussion om, hvor højt man vil prioritere behovet for arbejdskraft i vores velfærdssamfund.

Selv med effektiviseringer, mindre sygefravær og flere på fuld tid kan der ikke skaffes 44.000 ekstra medarbejdere i kommunerne. Derfor er man fx også nødt til åbent at se på, at den private sektor har muligheder for at afhjælpe situationen, som ikke i samme grad er til stede i kommunerne for eksempel med automatisering.

”Vi er nødt til at tage den svære diskussion om balancen mellem, hvordan tingene skal udvikle sig i den private og offentlige sektor. Skal vi fortsætte med 80-20 fordelingen ift. antallet af hænder, som vi har set de seneste år, hvor det private har taget 80 procent af den nye arbejdskraft, eller skal det ændre sig?” Spurgte KL-formanden og fortsætte:

”Det her skal tages dybt alvorligt, for antallet af hænder er forudsætningen for, at vi kan lykkes med at have et stærkt velfærdssamfund i fremtiden.”

  • PDF

    Stigende mangel på arbejdskraft frem mod 2030 -behov for prioritering.pdf

Momentum

Momentum Læs Momentums artikel om manglen på hænder

×

Log ind