11. februar 2022

Ny indsats kan hjælpe kommunerne med at forbedre arbejdsmiljø

Som led i trepartsaftale om prioriterede nationale arbejdsmiljømål er det nu muligt at få et besøgsteam til at hjælpe med at tilrettelægge den helt rigtige arbejdsmiljøindsats.

Nu er det muligt for en række udpegede brancher at få besøg af et såkaldt besøgsteam, der skal inspirere, motivere og understøtte et godt arbejdsmiljø.

Det sker som følge af trepartsaftale fra 2020 om prioriterede nationale arbejdsmiljømål, hvor der for første gang er sat konkrete måltal op for udvalgte brancher.

”Et skidt arbejdsmiljø er hverken godt for medarbejder eller arbejdsgiver. Mens et godt arbejdsmiljø kan betyde færre sygedage, større trivsel og bedre kvalitet i opgaveløsningen. Det er nogle ambitiøse mål, vi har sat os med trepartsaftalen, men vi kan ikke tåle at være andet. For det er helt grundlæggende, at ansatte i kommunerne ikke må blive syge af at gå på arbejde. Og det er også vigtigt i forhold til at kunne tiltrække den nødvendige arbejdskraft, for at løse de rekrutteringsudfordringer, vi ser ind i,” siger Michael Ziegler, der er formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Besøgsteamet

Besøgsteamet er etableret under Branche Fællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) og består bl.a. af fem erfarne arbejdsmiljøkonsulenter.

De kan både hjælpe med at fremme arbejdsmiljøet, hvad angår fysiske belastninger, krænkende adfærd og i forhold til ubalance i opgaver og indflydelse.

Teamet rejser rundt til de forskellige arbejdspladser, der ønsker hjælp til deres arbejdsmiljøindsats. Med udgangspunkt i deres egne udfordringer og ambitioner tilrettelægger de et forløb, der giver arbejdspladsen mulighed for at træne og afprøve konkrete tiltag.

Du kan læse mere om besøgsteamet her og se, om I er en del af målgruppen

×

Log ind