28. februar 2022

Kommunernes Teknologiradar: Der bliver effektiviseret og skabt kvalitet med teknologier

Kommunerne skal have værdi ud af de muligheder, nye teknologier giver. Kommunernes Teknologiradar giver for tredje år i træk overblik over teknologiers modenhed og viser, hvilke teknologier der særligt skaber værdi.

Videoløsninger gør det muligt at mødes med kommunen virtuelt. Apps bruges i kommunikationen med borgerne. Automatisering af manuelle processer sker gennem softwarerobotter og kunstig intelligens. Og velfærdsteknologi som mobilitetsrobotter eller robotter til medicinhåndtering hjælper borgerne med at blive mere selvhjulpne. Kommunerne bruger i stor stil teknologi i deres opgaveløsning.

For tredje år i træk lancerer KL Kommunernes Teknologiradar. Den viser udbredelse og modenheden af 25 forskellige teknologier. Radaren kan bruges til at starte en dialog om, hvordan man i kommunerne udnytter de nye teknologiske muligheder, og hvilke teknologier man særligt skal give sig i kast med.

”Den teknologiske udvikling står bestemt ikke stille. Der findes rigtig mange spændende løsninger og leverandører. Udfordringen for kommunerne er at finde frem til de rette løsninger, som giver værdi. Og så at få dem implementeret, som en god og naturlig del af opgaveløsningen,” siger Christian Harsløf, direktør i KL.

Værdi i videoløsninger, apps og softwarerobotter

I år har kommunerne, gennem spørgeskemaet til teknologiradaren, givet deres vurdering af, hvilke teknologier der har skabt mest værdi, og hvilke man forventer vil skabe mest værdi.

De teknologier, som har skabt mest værdi, er videoløsninger, apps og softwarerobotter. 56 pct. af de adspurgte siger, at det særligt er effektivitet, teknologierne har skabt. 24 pct. vurderer, at det er kvalitet, og 6 pct. vurderer, at værdien er bedre trivsel.

Når det kommer til forventningerne til fremtiden, scorer de samme tre teknologier stadig højt, men også Internet of Things (IoT) og Machine Learning er der store forhåbninger til.

”Teknologierne skal først og fremmest bruges til at løse de faglige udfordringer, man står med i kommunerne. De er midler til at nytænke måden, vi løser opgaver på, og arbejde smartere. Men teknologi kan også være svær at forholde sig til, at forstå og at bruge. Og det kan være svært at tænke i de digitale baner. Her kan teknologiradaren være et godt redskab til at drøfte mulighederne ved ny teknologi,” siger Christian Harsløf.

Teknologiradaren er kun ét redskab, man kan bruge til at drøfte teknologiers muligheder. Et andet er KL’s Dialogpakker om faglighed og teknologi. Dialogpakkerne giver for hvert kommunalt fagområde indsigt i, hvad digitalisering og teknologi kan bruges til for at løse de faglige udfordringer, man har på området. 

Dyk ned i Kommunernes Teknologiradar

Fakta om Kommunernes Teknologiradar

Teknologiradaren placerer 25 teknologier i kategorierne AFVENT, HOLD ØJE, AFPRØV og KLAR.

Radaren er baseret på ekspertvurderinger af teknologiernes modenhed lavet af DTU-computer og på et spørgeskema blandt kommunerne, som svarer på teknologiernes udbredelse i kommunerne.

Der er en samlet Teknologiradar og en selvstændig radar for de forskellige kommunale fagområder.

×

Log ind